آموزش و پرورش 2 - Utdanning 2

بخش دوم از درس آشنای ما درباره روند آموزش و پرورش. Del 2 av vår berømte leksjon om utdanning

Wort Sprache: Farsi
Übersetzung Sprache: Norwegian


Word >> Translation

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Languages

Farsi, Norwegisch, more

Lektionen

Farsi-Norwegisch, more