Různá příslovce 2 - Vari Avverbi 250 words

0 0
Wort Sprache: Czech
Übersetzung Sprache: Italian
Word Translation
      0 0 ačkoliv    nonostante
      0 0 alespoň    almeno
      0 0 bláznivě    follemente
      0 0 brzy    presto
      0 0 chytře    prudentemente
      0 0 daleko    lontano
      0 0 další    prossimo
      0 0 dobrovolně    volontario
      0 0 dokonce    anche
      0 0 dokonce když    anche se
      0 0 hlasitě    rumorosamente
      0 0 hůře    peggiore
      0 0 jinde    altrove
      0 0 kdesi    da qualche parte
      0 0 lépe    meglio
      0 0 méně    meno
      0 0 na místo toho    invece di…
      0 0 nakonec    infine
      0 0 naštěstí    fortunatamente
      0 0 nedávno    recentemente
      0 0 nejdříve    all`inizio
      0 0 neustále    costantemente
      0 0 nicméně    ciò nonostante
      0 0 nikde    da nessuna parte
      0 0 osobně    personalmente
      0 0 plně    assolutamente
      0 0 plynule    fluentemente
      0 0 po    dopo
      0 0 pomalu    lentamente
      0 0 pozdě    tardi
      0 0 před    prima
      0 0 přirozeně    naturalmente
      0 0 rovně    sempre dritto
      0 0 rychle    velocemente
      0 0 rychle    rapidamente
      0 0 správně    propriamente
      0 0 teď    ora
      0 0 tiše    silenziosamente
      0 0 tolik    altrettanto
      0 0 trpělivě    pazientemente
      0 0 určitě    certamente
      0 0 uvnitř    dentro
      0 0    già
      0 0 vážně    seriamente
      0 0 více    più
      0 0 vlevo    a sinistra
      0 0 vně    fuori
      0 0 vpravo    a destra
      0 0 vskutku    infatti
      0 0 zvláště    specialmente
Languages: Tschechisch, Italienisch, more...
Lektionen: Tschechisch-Italienisch, more...