صفات متنوعة - صفات گوناگون24 words

0 0
Wort Sprache: Arabic
Übersetzung Sprache: Farsi
Word Translation
      0 0 آخر    دیگر
      0 0 آخر    آخرین
      0 0 أخيراً    آخرین
      0 0 بسيط    ساده
      0 0 جديد    جدید
      0 0 حرّ    آزاد
      0 0 خاصّ    ویژه
      0 0 سيئ    بد
      0 0 صاخب    پر سر و صدا
      0 0 صامت    بی صدا
      0 0 عادي    معمولی
      0 0 عادي    معمول
      0 0 عديم الفائدة    بی فایده
      0 0 فارغ    خالی
      0 0 فظيع    وحشتناک
      0 0 قادم    بعدی
      0 0 كامل    کامل
      0 0 كامل    پر
      0 0 كُلّ    همه
      0 0 لوحده    تنها
      0 0 مثالي    کامل
      0 0 مفيد    مفید
      0 0 نفسه    یکسان
      0 0 هائل    عظیم
Languages: Arabisch, Farsi, more...
Lektionen: Arabisch-Farsi, more...