Att hälsa, Förfrågningar, Välkomster, Farväl - Grüße, Bitten, Begrüßungen, Abschied

Ta reda på hur man ska socialisera med människor. Wie Sie unter Leute kommen.

mots

      

Bil - Auto

Är du i ett annat land och vill hyra en bil? Du måste veta vilken sida ratten är på. Sind Sie in einem fremden Land und möchten ein Auto mieten?

mots

      

Byggnader, Organisationer - Gebäude, Organisationen

Kyrkor, teatrar, tågstationer, affärer. Kirchen, Theater, Bahnhöfe, Geschäfte

mots

      

Djur - Tiere

Katter och hundar. Fåglar och fiskar. Allt om djur. Katzen und Hunde. Vögel und Fische. Alles über Tiere.

mots

      

Familj - Familie

Mor, far, familjemedlemmar. Familjen är det viktigaste i livet.. Mutter, Vater, Angehörigen.Die Familie ist das Wichtigste im Leben

mots

      

Färger - Farben

Allt om rött, vitt och blått. Alles über rot, weiß und blau

mots

      

Geografi: Länder, Städer… - Geografie: Länder, Städte…

Lär känna världen du lever i. Kenne die Welt in der Du lebst!

mots

      

Hälsa, Medicin, Hygien - Gesundheit, Medizin, Hygiene

Hur du kan prata med din läkare om din huvudvärk. Wie Sie dem Arzt sagen, daß Sie Kopfschmerzen haben.

mots


      

Jobb, Affärer, Kontor - Arbeit, Geschäft, Geschäftstelle

Jobba inte för hårt. Vila, lär dig ord om jobb. Arbeiten Sie nicht zu viel. Machen Sie mal pause und lernen Wörter aus der Welt der Arbeit.

mots

      

Känslor, Sinnen - Gefühle, Sinne

Allt om kärlek, hat, lukt och beröring. Alles über Liebe, Hass, Geruch und Tastsinn.

mots


      

Klädsel 1 - Kleidung 1

Allt om vad du ska ta på dig för att se bra ut och förbli varm.

mots


      

Kroppsdelar - Der Menschliche Körper

Kroppen innehåller själen. Lär dig om ben, armar och öron. Alles über Beine, Arme und Ohren.

mots

      

Livet, Ålder - Leben, Alter

Livet är kort. Lär dig allt om dess stadier från födelse till döden.. Das Leben ist kurz. Alles über den Lebenszyklus, von Geburt bis Tod.

mots

      

Människoegenskaper 1 - Menschliche Eigenschaften 1

Hur man ska beskriva människor omkring sig. Beschreiben Sie Ihre Mitmenschen.

mots      

Mat, Restauranger, Kök 1 - Essen, Restaurants, Küche 1

Mumsig lektion. Allt om dina goda små favoritbegär. Eine leckere Lektion.

mots

      

Mat, Restauranger, Kök 1 - Essen, Restaurants, Küche 2

Del två av vår mumslektionen. Zweiter Teil der leckeren Lektion.

mots


      

Mätningar - Maße, Messungen

Föredrar du tum eller centimeter? Är du metrisk än?. Bevorzugen Sie “inches” oder “centimeter”?

mots

      

Natur - Natur

Skydda naturen, din mor!. Rettet Mutter Natur!

mots

      

Nummer - Zahlen

En, två, tre… Miljoner, Miljarder. Eins, zwei, drei… Millionen, Milliarden

mots


      

Pengar, Shopping - Geld, einkaufen

Missa inte denna lektion. Lär dig att räkna pengar.. Diese Lektion möchten Sie nicht missen! Lernen Sie Geld zu zählen.

mots


      

Religion, Politik, Militärvetenskap - Religion, Politik, Militär, Wissenschaft

Missa inte vår viktigaste lektion av alla! Sprid kärlek, inte krig!. Sich lieben ist besser als Krieg führen.

mots

      

Rörelse, Direktion - Bewegung, Richtungen

Röd dig sakta, kör säkert. Langsam bewegen, sicher fahren.

mots

      

Sport, Spel, Hobby - Sport, Spiele, Hobby

Ha lite roligt. Allt om fotboll, schack och tändstickssamling. Viel Spaß. Alles über Fußball, Schach und die Streichholzsammlung.

mots

      

Stad, Vägar, Transport - Stadt, Straßen, Transport

Gå inte vilse i en stor stad. Fråga hur du kan komma till operahuset.. Verlaufen Sie sich nicht in der grossen Stadt. Fragen Sie nach dem Weg zur Oper.

mots

      

Tid 1 - Zeit 1

Tiden tickar! Utan fördröjning: Lär dig om tid med Internet Polyglot nu!. Die Zeit rinnt dahin!

mots

      

Tid 2 - Zeit 2

Slösa inte bort din tid! Lär dig nya ord. Verschwendete Zeit ist verlorene Zeit

mots

      

Underhållning, Konst, Musik - Unterhaltung, Kunst, Musik

Vad skulle livet vara utan konst? Ett tomt skal. Was wäre unser Leben ohne die Kunst? Eine leere Hülle.

mots

      

Utbildning 1 - Unterricht 1

Allt om skolan, högskolan, universitet. Alles über Schule, Hochschule, Universität

mots

      

Utbildning 1 - Unterricht 2

Del 2 av vår kända lektion om utbildningsprocesser. Teil 2 unserer hervorragenden Lektion über die Bildung.

mots

      

Väder - Wetter

Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Es gibt kein Schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.

mots

      

Växter - Pflanzen

Lär dig om naturens mirakel som omger oss. Allt om växter: träd, blommor, buskar. Alles über Pflanzen: Bäume, Blumen und Sträucher.

mots

      

Verktyg - Werkzeuge

Lär dig vad du måste använda för städning, reparationer, trädgårdsarbete. Stellen Sie sicher das Sie wissen was Sie zum reinigen, reparieren und für die Gartenarbeit benutzen.

mots

      

Yrke - Beruf

Det är väldigt viktigt att har ett bra yrke nu för tiden. Kan du vara professionell utan att kunna andra språk?. Heutzutage ist es wichtig einen guten Beruf zu haben. Können Sie professionell arbeiten ohne Fremdsprachenkentnisse? Schwerlich!

mots

Languages: Suédois, Allemand, more...
Leçons: Suédois-Allemand, more...