Abbigliamento 1 - เสื้อผ้า 1

Tutto su cosa mettere per apparire eleganti e stare al caldo. ทั้งหมดเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสวมใส่เพื่อให้ดูดีและอบอุ่น

mots


      

Animali - สัตว์

Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali. แมวและสุนัข นกและปลา เกี่ยวกับสัตว์ทั้งหมด

mots

      

Automobile - รถ

Siete in un paese straniero e volete noleggiare un`automobile? Prima dovete sapere dove ha il volante. คุณอยู่ในต่างประเทศและอยากจะเช่ารถสักคันไหม? คุณต้องรู้ว่าที่ไหนมีมีรถให้เช่าบ้าง

mots

      

Caratteristiche Umane 1 - ลัษณะมนุษย์ 1

Come descrivere le persone intorno a voi. วิธีการอธิบายคนรอบตัวคุณ

mots      

Cibo, Ristoranti, Cucina 1 - อาหาร ภัตตาคาร ห้องครัว 1

Lezione appetitosa. Tutto riguardo alle vostre piccole voglie. บทเรียนอร่อย ทั้งหมดเกี่ยวกับความอยากเล็กๆที่อร่อยของโปรดของคุณ

mots

      

Cibo, Ristoranti, Cucina 2 - อาหาร ภัตตาคาร ห้องครัว 2

Seconda parte della vostra lezione appetitosa. ส่วนที่ 2 ของบทเรียนอร่อย

mots

      

Città, Strade, Trasporti - เมือง ถนน การขนส่ง

Non perdetevi in una grande città. Chiedete come potete arrivare al Teatro dell`Opera. อย่าหลงทางในเมืองใหญ่ ถามว่าคุณจะไปที่โอเปร่าเฮ้าส์ได้อย่างไร

mots

      

Colori - สี

Tutto sul rosso, bianco e blu. ทั้งหมดเกี่ยวกับ สีแดง สีขาว และสีฟ้า

mots


      

Edifici, Organizzazioni - ตึก องค์กร

Chiese, teatri, stazioni, negozi. โบสถ์ โรงละคร สถานีรถไฟ ห้าง

mots

      

Educazione 1 - การศึกษา 1

Tutto su scuola, collegi e università. ทั้งหมดเกี่ยวกับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

mots

      

Educazione 2 - การศึกษา 2

Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi. ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา

mots

      

Famiglia - ครอบครัว

Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita. แม่ พ่อ ญาติ ครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต

mots


      

Intrattenimento, Arte, Musica - ความบันเทิง ศิลปะ ดนตรี

Cosa sarebbe la nostra vita senza l`arte? Una conchiglia vuota. ชีวิตเราจะเป้นอย่างไรถ้าปราศจากศิลปะ? ร่างกายที่ปราศจากวิญญาณ

mots

      

La natura - ธรรมชาติ

Preservate la natura, vostra madre!. อนุรักษ์ธรรมชาติ แม่ของคุณ

mots

      

La vita, l`età - ชีวิต อายุ

La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte. ชีวิตสั้นนัก เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนทั้งหมดของมันตั้งแต่เกิดจนตาย

mots

      

Lavoro, Affari, Ufficio - งาน ธุรกิจ ที่ทำงาน

Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro. อย่าทำงานหนักมากเกินไป พักผ่อนบ้าง เรียนรู้คำเกี่ยวกับงาน

mots


      

Misure - ขนาด การวัด

Preferite pollici o centimetri?. คูณชอบนิ้วหรือเซนติเมตร? คุณสูงถึงเมตรยัง?

mots

      

Movimento, Direzioni - การเคลื่อนไหว ทิสทาง

Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro. การเคลื่อนที่ช้าๆ การขับขี่อย่างปลอดภัย

mots

      

Numeri - ตัวเลข

Uno, due, tre… Milioni, miliardi. หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน

mots

      

Parti del corpo umano - ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์

Il corpo è il recipiente dell`anima. Imparate tutto su gambe, braccia e orecchie. ร่างกายเป็นที่อยู่ของจิตใจ เรียนรู้เกี่ยวกับขา แขนและหู

mots


      

Piante - พืช

Imparate tutto sulle meraviglie della natura che ci circondano. Tutto sulle piante: alberi, fiori, cespugli. เรียนเกี่ยวกับสิ่งมหัศจรรย์ตามธรรมชาติรอบๆตัวเรา ทั้งหมดเกี่ยวกับพืช ต้นไม้ ดอกไม้ พุ่มไม้

mots

      

Professioni - อาชีพ

E` molto importante avere un buon lavoro al giorno d`oggi. Puoi essere professionale senza conoscere lingue straniere? Difficilmente!. การมีอาชีพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมากในปัจจุบัน คุณสามารถเป็นมืออาชีพโดยปราศจากความรู้ได้ไหม?

mots


      

Religione, Politica, Militari, Scienze - ศาสนา การเมือง การทหาร วิทยาศาสตร์

Non perdete la lezione più seria di tutte! Fate l`amore, non fate la guerra!. อย่าพลาดบทเรียนที่สุดของเรา! สร้างรักไม่สร้างสงคราม.

mots

      

Salute, Medicina, Igiene - สุขภาพ ยา สุขลักษณะ

Come spiegare al dottore del vostro mal di testa. วิธีการบอกแพทย์เกี่ยวกับการปวดหัวของคุณ

mots

      

Saluti, Richieste, Benvenuti, Addii - การทักทาย ขอ ต้อนรับ อำลา

Imparate a socializzare con le persone. เรียนรู้วิธีที่จะเข้าสังคมกับคนอื่น

mots

      

Sentimenti, Sensi - ความรู้สึก การรู้สึกได้

Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto. ทั้งหมดเกี่ยวกับความรัก ความเกลียด การได้กลิ่นและการสัมผัส

mots

      

Soldi, Shopping - เงิน ช็อปปิ้ง

Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi. อย่าพลาดบทเรียนนี้ เรียนวิธีการนับเงิน

mots

      

Sport, Giochi, Tempo Libero - กีฬา เกมส์ งานอดิเรก

Divertitevi. Tutto su calcio, scacchi e collezioni di fiammiferi. มีความสนุก ทั้งหมดเกี่ยวกับฟุตบอล หมากรุก และการสะสมไม้ขีดไฟ

mots

      

Strumenti - เครื่องมือ

Imparate cosa dovreste usare per le pulizie, riparazioni, giardinaggio. รู้ว่าคุณควรจะใช้อะไรในการทำความสะอาด ซ่อม ทำสวน

mots

      

Tempo 1 - เวลา 1

Il tempo scorre. เวลาไม่รอท่า เวลาเดินเร็ว! เรียนรู้เกี่ยวกับเวลาด้วยอินเตอร์เน็ตโพลีกลอทตอนนี้เลย

mots

      

Tempo 2 - เวลา 2

Non perdete il vostro tempo! Imparate nuove parole. อย่าปล่อยเวลาไปเปล่าประโยชน์ เรียนรู้คำใหม่ๆ

mots

      

Tempo Atmosferico - ภูมิอากาศ

Non c`è brutto tempo, tutti i tempi vanno bene. ไม่มีอากาศไม่ดี ภูมิอากาศทั้งหมดดั

mots


Languages: Italien, Thaï, more...
Leçons: Italien-Thaï, more...