Animaux - Mga hayop

Chats et chiens. Oiseaux et poissons. Tout au sujet des animaux. Mga aso at pusa. Mga ibon at isda. Tungkol sa mga hayop.

mots

      

Argent, Shopping - Pera, Pamimili

Ne manquez pas cette leçon. Renseignez-vous sur la façon compter l`argent. Huwag kaligtaan ang araling ito. Matutong magbilang ng pera

mots

      

Bâtiments, Organisations - Mga Gusali, Organisasyon

Églises, théâtres, gares, magasins. Mga simbahan, tanghalan, istasyon ng tren, tindahan

mots

      

Caractéristiques Humaines 1 - Katangiang Pantao 1

Comment décrire des personnes autour de vous. Paano ilalarawan ang mga tao sa iyong paligid

mots      

Couleurs - Kulay

Tout au sujet du rouge, du blanc et du bleu. Tungkol sa kulay pula, puti at asul

mots      

Divertissement, Art, Musique - Paglilibang, Sining, Musika

Quelle serait notre vie sans art ? Une coquille vide. Ano kaya ang ating buhay kung walang sining? Isang punlong walang laman

mots

      

Éducation 1 - Edukasyon 1

Tout au sujet de l`école, université. Tungkol sa eskwelahan, kolehiyo at unibersidad

mots

      

Éducation 2 - Edukasyon 2

Partie 2 de notre leçon célèbre au sujet des processus éducatifs. Ikalawang bahagi ng ating leksyon ukol sa proseso ng edukasyon

mots

      

Famille - Pamilya

Mère, père, parents. La famille est la chose la plus importante dans la vie. Nanay, Tatay, mga kamag-anak. Ang pamilya ang pinakamahalagang bagay sa buhay.

mots

      

Géographie: Pays, Villes - Heograpiya: Mga Bansa, Siyudad…

Connaissez le monde où vous vivez. Alamin ang mundong iyong tinitirahan

mots

      

Habillement 1 - Pananamit 1

Tout au sujet de ce que vous avez mis dessus afin de sembler gentil. Tungkol sa mga iyong isinusuot para maging kaaya aya at manatiling maayos

mots


      

La nature - Kalikasan

Préservez la nature, votre mère !. Ingatan ang kalikasan, ang iyong ina!

mots

      

La Vie, Âge - Buhay, Edad

La vie est courte. Apprenez tous au sujet de ses étapes de naissance à la mort. Ang buhay ay maikli lamang. Pag-aralan ang bawat yugto mula pagkapanganak hanggang pagkamatay

mots

      

Le Temps - Panahon

Il n`y a aucun mauvais survivent à, chacun survivent à est très bien. Walang masamang panahon, lahat ng panahon ay maayos.

mots      

Mesures - Sukat, Batayan ng Sukat

Préférez-vous pouces ou des centimètres ?. Ano ang mas gusto mo, pulgada o sentimetro? Gumamit ka na ba ng metrik?

mots

      

Mouvement, Directions - Galaw, Direksyon

Déplacez-vous lentement, conduisez sans risque. Gumalaw ng mabagal, magmaneho ng maayos

mots

      

Nombres - Numero

Un, deux, trois... Millions, milliards. Isa, dalawa, tatlo… Milyones, Bilyones

mots

      

Nourriture, Restaurants, Cuisine 1 - Pagkain, Kainan, Kusina 1

Leçon délicieuse. Tout au sujet de vos petits délicieux préférés désires ardents. Malinamnam na leksiyon. Ito ay tungkol sa iyong mga paborito, kinatatakaman at ninanais

mots

      

Nourriture, Restaurants, Cuisine 2 - Pagkain, Kainan, Kusina 2

Partie deux de leçon délicieuse. Ikalawang bahagi ng malinamnam na leksyon

mots

      

Outils - Kasangkapan

Savez ce que vous devriez employer pour le nettoyage, réparation, jardinage. Alamin kung ano ang dapat gamitin sa paglilinis, pagkukumpuni at paghahardin

mots

      

Pièces de Corps Humain - Mga bahagi ng Katawan ng Tao

Le corps est la récipient pour l`âme. Renseignez-vous sur des jambes, des bras et des oreilles. Ang katawan ay sisidlan ng kaluluwa. Pag-aralan ang tungkol sa mga binti, bisig at tenga

mots

      

Profession - Propesyon

Il est très important d`avoir une bonne profession de nos jours. Pouvez-vous être un professionnel sans connaissance des langues étrangères ? À peine !. Sa panahon ngayon, mahalaga na mayroon kang magandang propesyon. Maari bang maging dalubhasa ka ng walang kaalaman ukol sa wikang banyaga? Mahirap!

mots


      

Religion, La Politique, Militaires, La Science - Relihiyon, Politika, Militar, Syensya

Ne manquez pas notre leçon plus sérieuse de tous !. Huwag kaligtaan ang aming pinakaseryosong leksyon sa lahat! Magkaisa at huwag magaway!

mots

      

Renseignez-vous sur les merveilles de la nature qui nous entourent. Tout au sujet des plantes: les arbres, les fleurs, et les buissons - Halaman

Matuto tungkol sa mga likas na yamang nakapaligid sa atin. Tungkol sa mga halaman: puno, bulaklak, palumpong

mots

      

Salutations, Demandes, Bienvenues, Adieux - Pagbati, Hiling, Pagtangkilik at Pamamaalam

Apprenez à avoir une vie sociale avec des personnes. Alamin kung paano makisalamuha sa ibang tao

mots

      

Santé, Médecine, Hygiène - Kalusugan, Medisina, Kalinisan

Comment dire le docteur au sujet de votre mal de tête. Paano sasabihin sa doktor na masakit ang iyong ulo

mots

      

Sentiments, Sens - Saloobin, Pakiramdam

Tout au sujet de l`amour, de la haine, de l`odeur et du contact. Tungkol sa pag-ibig, pagkamuhi, pangamoy at pandama

mots

      

Sports, Jeux, Passe-temps - Palakasan, Laro, Libangan

Ayez de l`amusement. Tout au sujet du football, d`échecs et de la collection d`allumette. Magsaya muna. Ito ay tungkol sa soccer, chess at mga koleksyon

mots

      

Temps 1 - Oras 1

Le temps fait tic tac ! Aucun temps pour prolongé ! Renseignez-vous sur le temps avec le Internet Polyglot maintenant !. Tumatakbo ang oras! Wag na magpatumpik tumpik pa! Matuto tungkol sa oras ngayon sa Internet Polygot

mots

      

Temps 2 - Oras 2

Ne perdez pas votre temps ! Apprenez les nouveaux mots. Huwag sayangin ang iyong oras! Matuto ng mga bagong salita

mots

      

Travail, Affaires, Bureau - Trabaho, Negosyo, Opisina

Ne travaillez pas trop dur. Ayez un repos, apprenez les mots au sujet du travail. Huwag masyado magpagod sa trabaho. Magpahinga muna, pag-aralan ang mga salita tungkol sa trabaho.

mots

      

Ville, Rues, Transport - Lunsod, Kalye, Transportasyon

Ne fous le camp dans une grande ville. Demandez comment vous pouvez arriver au théatre de l`opéra. Huwag maligaw sa isang malaking siyudad. Magtanong kung paano makakarating sa bahay-opera

mots

      

Voiture - Kotse

Est-ce que vous êtes dans un pays étranger et voulez louer une voiture ? Vous devez savoir où elle a sa roue de direction. Ikaw ba ay nasa ibang bansa at gusto mong umarkila ng kotse? Kailangan mong malaman kung nasaan ang manibela

mots

Languages: Français, Tagalog, more...
Leçons: Français-Tagalog, more...