Animals - Dieren

Cats and dogs. Birds and fish. All about animals. Katten en honden. Vogels en vissen. Alles over dieren.

mots

      

Buildings, Organizations - Gebouwen, Organisaties

Churches, theatres, train stations, stores. Kerken, theaters, stations, winkels

mots

      

Car - Auto

Are you in a foreign country and want to rent a car? You have to know where it has its steering wheel. Ben je in het buitenland en wil je een auto huren? Je moet wel weten waar het stuur zit

mots

      

City, Streets, Transportation - Stad, Straten, Vervoer

Do not get lost in a big city. Ask how you can get to the opera house. Verdwaal niet in de grote stad. Vraag de weg naar de opera

mots

      

Clothing 1 - Kleding 1

All about what you put on in order to look nice and stay warm. Alles over wat je aantrekt om er mooi uit te zien en warm te blijven

mots


      

Colors - Kleuren

All about red, white and blue. Alles over rood, wit en blauw

mots

      

Education 1 - Onderwijs 1

All about school, college, university. Alles over school, hogere school, universiteit

mots

      

Education 2 - Onderwijs 2

Part 2 of our famous lesson about educational processes. Deel 2 van onze fameuze les over onderwijs

mots

      

Entertainment, Art, Music - Vermaak, Kunst, Muziek

What would be our life without art? An empty shell. Wat zou het leven zijn zonder kunst? Een lege huls

mots

      

Family - Familie

Mother, father, relatives. Family is the most important thing in life. Moeder, vader, familie. Familie is het belangrijkste in je leven.

mots


      

Feelings, Senses - Gevoel, Zintuigen

All about love, hate, smell and touch. Alles over liefde, haat, reuk en tast

mots

      

Food, Restaurants, Kitchen 1 - Eten, Restaurants, Keuken 1

Yummy lesson. All about your favorite, delicious, little cravings. Lekkere les. Alles over je favoriete lekkernijen

mots

      

Food, Restaurants, Kitchen 2 - Eten, Restaurants, Keuken 2

Part two of yummy lesson. Lekkere les deel twee

mots

      

Geography: Countries, Cities... - Geografie: Landen, Steden…

Know the world where you live. Ken de wereld waarin je leeft

mots


      

Health, Medicine, Hygiene - Gezondheid, Geneeskunde, Hygiëne

How to tell doctor about your headache. Hoe vertel je de dokter over je hoofdpijn

mots


      

Human Body Parts - Het menselijk lichaam

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Het lichaam is het huis van de ziel. Leer alles over benen, armen en oren

mots

      

Human Characteristics 1 - Menselijke trekken 1

How to describe people around you. Hoe beschrijf je de mensen om je heen

mots


      

Life, Age - Het leven, Leeftijd

Life is short. Learn all about its stages from birth to death. Het leven is kort. Leer alles over de verschillende levensfasen, van geboorte tot de dood

mots


      

Measures, Measurements - Maten, Afmetingen

Do you prefer inches or centimeters? Are you metric yet?. Heb je liever inches of centimeters? Gebruik je het metrisch systeem al?

mots

      

Money, Shopping - Geld, Winkelen

Do not miss this lesson. Learn how to count money. Mis deze les niet. Leer je geld te tellen

mots

      

Movement, Directions - Beweging, Richtingen

Move slowly, drive safely. Beweeg langzaam, rij veilig

mots

      

Nature - Natuur

Preserve nature, your mother!. Bescherm moeder natuur!

mots

      

Numbers - Getallen

One, two, three… Millions, billions. Een, twee, drie… Miljoenen, miljarden

mots


      

Plants - Planten

Learn about natural wonders surrounding us. All about plants: trees, flowers, bushes. Leer alles over de wondere wereld die ons omringd. Alles over het plantenrijk: bomen, bloemen en struiken

mots

      

Profession - Beroep

It is very important to have a good profession nowadays. Can you be a professional without knowledge of foreign languages? Hardly!. Tegenwoordig is het erg belangrijk om een goede baan te hebben. Kan je een goede baan krijgen zonder dat je je talen s

mots


      

Religion, Politics, Military, Science - Religie, Politiek, Krijgsmacht, Wetenschap

Do not miss our most serious lesson of all! Make love not war!. Mis onze belangrijkste les niet! Make love not war!

mots

      

Sports, Games, Hobbies - Sport, Spel, Hobby

Have some fun. All about soccer, chess and match collecting. Maak plezier. Alles over voetbal, schaken en verzamelen.

mots

      

Time 1 - Tijd 1

Time is ticking! No time for lingering! Learn about time with Internet Polyglot now!. De klok tikt! Geen tijd om stil te staan! Leer nu alles over de tijd met Internet Polyglot!

mots

      

Time 2 - Tijd 2

Don`t waste your time! Learn new words. Verspeel geen tijd! Leer nieuwe woorden

mots

      

Tools - Gereedschap

Know what you should use for cleaning, repair, gardening. Weet welk gereedschap te gebruiken om iets schoon te maken, te repareren, om te tuinieren

mots


      

Weather - Weer

There is no bad weather, each weather is fine. Er bestaat geen slecht weer, elk weer is goed

mots

      

Work, Business, Office - Werk, Zaken, Kantoor

Don`t work too hard. Have a rest, learn words about work. Werk niet te hard. Rust even uit, leer woorden over werk

mots

Languages: Anglais, Hollandais, more...
Leçons: Anglais-Hollandais, more...
Audio Leçons: Anglais-Hollandais