இயக்கம், திசைகள் - Rörelse, Direktion

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Röd dig sakta, kör säkert

Langage: Tamil
Traduction de langage: Swedish

Word >> Translation

Languages

Tamil, Suédois, more

Leçons

Tamil-Suédois, more