பதிலிடு பெயர்கள், இணைப்புச் சொற்கள், முன்னுருபுகள் - כינוי-השם , מילות חיבור, מילות יחס65 words

0 0
Langage: Tamil
Traduction de langage: Hebrew
Word Translation
   0 0 (இது)மட்டுமல்லாமல் ... (அதுவும்) கூட    לא רק ..אבל גם
   0 0 அடியில்    מתחת
   0 0 அதேபோல    בנוסף
   0 0 அதோடு சேர்த்து    בנוסף ל
   0 0 அனைவரும்    כל
   0 0 அருகில்    ליד
   0 0 அல்லது    או
   0 0 அவர்    הוא
   0 0 அவள்    היא
   0 0 அவ்ர்கள்    הם
   0 0 அவ்வாறே    כמו כן
   0 0 ஆனால்    אבל
   0 0 இடையில்    בין
   0 0 இரண்டும் ... மேலும்    גם זה ..וגם
   0 0 இருந்த போதிலும்    למרות
   0 0 இருந்து    מ
   0 0 இல்    ב
   0 0 இல்லாமல்    בלי
   0 0 உடன்    עם
   0 0 உட்புறம்    בפנים
   0 0 எங்கு    לאן
   0 0 எங்கே    איפה
   0 0 எதிராக    נגד
   0 0 எனவே    ובכן
   0 0 எனில்    אם
   0 0 என்ன    מה
   0 0 எப்படி    איך
   0 0 எப்போது    מתי
   0 0 எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக    מעל לכל
   0 0 ஏதாவது    משהו
   0 0 ஏனெனில்    כי
   0 0 ஏன்    למה
   0 0 ஒவ்வொருவரும்    כולם
   0 0 க்கு    בשביל
   0 0 க்கு    ל
   0 0 சமயத்தில்    במשך
   0 0 சுற்றிலும்    מסביב
   0 0 தொடங்கி    מאז
   0 0 நான்    אני
   0 0 நாம்    אנחנו
   0 0 நீ    אתה
   0 0 நோக்கி    לעבר
   0 0 பக்கத்தில்    ליד
   0 0 படி    לפי
   0 0 பற்றி    על
   0 0 பின்னால்    מאחורי
   0 0 பிறகு    אחרי
   0 0 பொருட்டு    בשביל
   0 0 போது    בזמן
   0 0 மத்தியில்    בקרב
   0 0 மற்றும்    ו
   0 0 மீண்டும்    עוד הפעם
   0 0 மீது    על
   0 0 முன்    מלפנים
   0 0 மூலம்    דרך
   0 0 மேலும்    בנוסף
   0 0 மேலும்    גם
   0 0 மேலும் ஒரு விஷயம்    דבר נוסף
   0 0 மேல்    על
   0 0 யாருடைய    של מי
   0 0 யாரோ ஒருவர்    מישהו
   0 0 யார்    מי
   0 0 வரைக்கும்    עד
   0 0 வெறும்    רק
   0 0 வெளியே    מחוץ ל..
Languages: Tamil, Hébreu, more...
Leçons: Tamil-Hébreu, more...