இயக்கம், திசைகள் - תנועה, כיוונים

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். סע לאט ובזהירות

0 words

0 0
Langage: Tamil
Traduction de langage: Hebrew

Word Translation
Languages: Tamil, Hébreu, more...
Leçons: Tamil-Hébreu, more...