Zaimki, Spójniki, Przyimki - 代詞, 連結詞, 介詞65 words

0 0
Langage: Polish
Traduction de langage: Chinese
Word Translation
      0 0 Aby    為了
      0 0 Ale   
      0 0 Bez    .. 無
      0 0 Blisko    鄰近
      0 0 Co    什麼
      0 0 Co więcej    並且
      0 0 Coś    什麼
      0 0 Czyj    誰 人 的
      0 0 Dla    為了
      0 0 Dlaczego    ... 怎麼了
      0 0 Do    .. 直到
      0 0 Do   
      0 0 Gdzie    去哪里
      0 0 Gdzie    在何處
      0 0 I   
      0 0 i... i…    既…又…
      0 0 Ja   
      0 0 Jak    情況如何
      0 0 Jeśli    如果
      0 0 Jeszcze jedno    還有一件事
      0 0 Każdy    任一
      0 0 Kiedy    何時在的時候
      0 0 Kto   
      0 0 Ktoś    某人
      0 0 My    我們
      0 0 Na    在..[之上]
      0 0 Na górze, u góry czegoś    在…上面
      0 0 Nie tylko... ale także    不僅…而且…
      0 0 Obok    在旁
      0 0 Od    從..;..緣故
      0 0 Około    ...有關
      0 0 On   
      0 0 Ona   
      0 0 Oni    他們
      0 0 Po    在...後
      0 0 Pod    .. 在..之下
      0 0 Podczas    在..的期間
      0 0 Podczas, gdy    當的時候
      0 0 Podobnie    同樣地
      0 0 Pomiędzy    .. 在之間
      0 0 Pomimo    不管
      0 0 Ponieważ    因為
      0 0 Poprzez    .. 通過
      0 0 Poza    外側
      0 0 Przeciwko    相反
      0 0 Przede wszystkim    首先
      0 0 Tak jak    以及
      0 0 Także   
      0 0 Ty   
      0 0 W   
      0 0 W dodatku    除…之外
      0 0 W kierunku    面向
      0 0 Według    根據…所說
      0 0 Wewnątrz    內部
      0 0 Więc    那麼
      0 0 Wokół    周圍
      0 0 Wśród    .. 在..中間
      0 0 Wszyscy    每個人
      0 0 Wszystko, wszyscy    所有
      0 0 Właśnie    剛剛
      0 0 Z    從…
      0 0 Z   
      0 0 Z przodu    在…前面
      0 0 Za    後面
      0 0 Znowu   
Languages: Polonais, Chinois, more...
Leçons: Polonais-Chinois, more...