Διάφορα επιρρήματα 2 - Разнастайныя прыслоўі 250 words

0 0
Langage: Greek
Traduction de langage: Belarusian
Word Translation
      0 0 ακόμα και нават
      0 0 ακόμα κι αν хоць
      0 0 ακόμα κι αν нават калі
      0 0 αλλού дзесьці яшчэ
      0 0 αντί... замест
      0 0 απολύτως абсалютна
      0 0 αργά марудна
      0 0 αργά позна
      0 0 βεβαίως канешне
      0 0 γρήγορα хутка
      0 0 γρήγορα хутка
      0 0 εθελοντικός дабраахвотна
      0 0 ειδικά асабліва
      0 0 εντούτοις тым ня менш
      0 0 έξω звонку
      0 0 έπειτα затым
      0 0 ευτυχώς на шчасце
      0 0 ήδη ужо
      0 0 θορυβοδώς шумна
      0 0 καλύτερα лепш
      0 0 κάπου дзесьці
      0 0 κατ` ευθείαν μπροστά наўпрост
      0 0 κατά τρόπο τρελλό па-дурному
      0 0 κατάλληλα правільна
      0 0 κατόπιν пасля
      0 0 λιγότεροι менш
      0 0 μακριά далёка
      0 0 με ευφράδεια свабодна
      0 0 μέσα унутры
      0 0 νωρίς рана
      0 0 όσο γίνεται столькі ж
      0 0 περισσότεροι больш
      0 0 πουθενά нідзе
      0 0 πριν перад
      0 0 προσεκτικά разважліва
      0 0 πρόσφατα нядаўна
      0 0 προσωπικά асабіста
      0 0 πρώτα спачатку
      0 0 σιωπηλά ціха
      0 0 σοβαρά сур`езна
      0 0 στα αριστερά налева
      0 0 στα δεξιά направа
      0 0 στην πραγματικότητα на самай справе
      0 0 συνεχώς безупынна
      0 0 τελικά у канцы
      0 0 τουλάχιστον па меншай меры
      0 0 τώρα зараз
      0 0 υπομονετικά цярпліва
      0 0 φυσικά натуральна
      0 0 χειρότερα горш
Languages: Grecque, Biélorusse, more...
Leçons: Grecque-Biélorusse, more...