Abbigliamento 1 - Tøj 1

Tutto su cosa mettere per apparire eleganti e stare al caldo. Alt om, hvad du tager på for at se pæn ud og holde varmen

words


      

Animali - Dyr

Gatti e cani. Uccelli e pesci. Tutto sugli animali. Katte og hunde. Fugle og fisk. Alt om dyr

words

      

Automobile - Bil

Siete in un paese straniero e volete noleggiare un`automobile? Prima dovete sapere dove ha il volante. Er du i et fremmed land og vil leje en bil? Du er nødt til at vide, hvor rattet sidder

words

      

Caratteristiche Umane 1 - Menneskelige kendetegn 1

Come descrivere le persone intorno a voi. Sådan beskrives folk omkring dig

words      

Cibo, Ristoranti, Cucina 1 - Mad, Restauranter, Køkken 1

Lezione appetitosa. Tutto riguardo alle vostre piccole voglie. En lækkerbisken. Alt om dine foretrukne små delikate madlyster

words

      

Cibo, Ristoranti, Cucina 2 - Mad, Restauranter, Køkken 2

Seconda parte della vostra lezione appetitosa. Del to af lækkerbisken

words

      

Città, Strade, Trasporti - By, Gader, Transport

Non perdetevi in una grande città. Chiedete come potete arrivare al Teatro dell`Opera. Far ikke vild i en storby. Spørg, hvordan du kommer til operahuset

words

      

Colori - Farver

Tutto sul rosso, bianco e blu. Alt om rød, hvid og blå

words


      

Edifici, Organizzazioni - Bygninger, Organisationer

Chiese, teatri, stazioni, negozi. Kirker, teatre, togstationer, butikker

words

      

Educazione 1 - Uddannelse 1

Tutto su scuola, collegi e università. Alt om skole, højskole, universitet

words

      

Educazione 2 - Uddannelse 2

Seconda Parte della nostra celebre lezione sui processi educativi. Del 2 af vores berømte lektion om uddannelseforløb

words

      

Famiglia - Familie

Madre, padre, parenti. La famiglia è la cosa più importante nella vita. Moder, fader, slægtninge. Familien er det vigtigste i livet

words

      

Geografia: Stati, Città - Geografi: Lande, Byer...

Conoscete il mondo in cui vivete. Kend den verden, som du bor i

words

      

Intrattenimento, Arte, Musica - Underholdning, Kunst, Musik

Cosa sarebbe la nostra vita senza l`arte? Una conchiglia vuota. Hvad ville livet være uden kunst? En tom skal

words

      

La natura - Natur

Preservate la natura, vostra madre!. Bevar naturen, din moder!

words

      

La vita, l`età - Liv, Alder

La vita è breve. Imparate tutto sulle sue fasi, dalla nascita alla morte. Livet er kort. Lær alt om dets stadier fra fødsel til død

words

      

Lavoro, Affari, Ufficio - Arbejde, Forretning, Kontor

Non lavorate troppo. Prendetevi una pausa, imparate parole relative al lavoro. Arbejd ikke for hårdt. Tag en pause, lær ord om arbejde

words


      

Misure - Mål, Måleenheder

Preferite pollici o centimetri?. Er du til tommer eller centimeter? Har du snart styr på metersystemet?

words

      

Movimento, Direzioni - Bevægelser, Retninger

Muovetevi lentamente, guidate in modo sicuro. Kør roligt og sikkert.

words

      

Numeri - Tal

Uno, due, tre… Milioni, miliardi. En, to, tre...Millioner, milliarder

words

      

Parti del corpo umano - Menneskets kropsdele

Il corpo è il recipiente dell`anima. Imparate tutto su gambe, braccia e orecchie. Kroppen er sjælens beholder. Lær om arme, ben og ører

words


      

Piante - Planter

Imparate tutto sulle meraviglie della natura che ci circondano. Tutto sulle piante: alberi, fiori, cespugli. Lær om naturens vidundere, der omgiver os. Alt om planter: træer, blomster, buske

words

      

Professioni - Profession

E` molto importante avere un buon lavoro al giorno d`oggi. Puoi essere professionale senza conoscere lingue straniere? Difficilmente!. Nu til dags er det meget vigtigt at have en god profession. Kan du være faguddannet uden kendskab til fremmedsprog? Næppe!

words


      

Religione, Politica, Militari, Scienze - Religion, Politik, Militær, Videnskab

Non perdete la lezione più seria di tutte! Fate l`amore, non fate la guerra!. Gå ikke glip af vores vigtiste lektion af dem alle!

words

      

Salute, Medicina, Igiene - Sundhed, Medicin, Hygiejne

Come spiegare al dottore del vostro mal di testa. Sådan fortæller du lægen om din hovedpine

words

      

Saluti, Richieste, Benvenuti, Addii - Hilsener, Anmodninger, Velkomster, Afskeder

Imparate a socializzare con le persone. Vid, hvordan du skal omgås folk

words

      

Sentimenti, Sensi - Følelser, Sanser

Tutto riguardo amore, odio, olfatto e tatto. Alt om had, kærlighed, lugtesans og følesans

words

      

Soldi, Shopping - Penge, Indkøb

Non perdete questa lezione. Imparate a contare i soldi. Gå ikke glip af denne lektion. Lær hvordan man tæller penge

words

      

Sport, Giochi, Tempo Libero - Sport, Spil, Hobbyer

Divertitevi. Tutto su calcio, scacchi e collezioni di fiammiferi. Hav det sjovt. Alt om fodbold, skak og at samle på tændstikker

words

      

Strumenti - Værktøj

Imparate cosa dovreste usare per le pulizie, riparazioni, giardinaggio. Vid, hvad du bør bruge til rengøring, reparation, havebrug

words

      

Tempo 1 - Tid 1

Il tempo scorre. Tiden går! Ingen tid til pjat! Nu kan du lære klokken med Internet Polyglot!

words

      

Tempo 2 - Tid 2

Non perdete il vostro tempo! Imparate nuove parole. Spild ikke din tid! Lær nye ord

words

      

Tempo Atmosferico - Vejr

Non c`è brutto tempo, tutti i tempi vanno bene. Der findes ikke dårligt vejr, alt vejr er fint.

words


Languages: Italia , Tanska , lisää...
Oppijaksot : Italia -Tanska , lisää...