คำกริยาวิเศษณ์ที่หลากหลาย 2 - 다양한 부사250 words

0 0
Sanakieli : Thai
Käännöskieli : Korean
Word Translation
      0 0 ก่อน    ~앞에
      0 0 ข้างนอก    밖에
      0 0 ข้างใน    안에
      0 0 จริงๆแล้ว    사실은
      0 0 ช่างโชคดีเหลือเกิน    다행히도
      0 0 ดีกว่า    더 좋은
      0 0 ด้วยซ้ำ    심지어
      0 0 ตรงไป    직진
      0 0 ตอนแรก    처음에
      0 0 ต่อจากนั้น    다음의
      0 0 ถึงแม้ว่า    비록 ~하지만
      0 0 ทางขวา    오른쪽으로
      0 0 ทางซ้าย    왼쪽으로
      0 0 ที่อื่น    다른 어딘가에
      0 0 น้อยกว่า    더 적은
      0 0 บางแห่ง    어딘가에
      0 0 มากกว่า    더 많은
      0 0 สาย    늦게
      0 0 หลังจาก    ~ 뒤에
      0 0 อย่างคลั่งไคล้    정상이 아닌 방식으로
      0 0 อย่างคล่องแคล่ว    유창하게
      0 0 อย่างจริงจัง    심각하게
      0 0 อย่างช้าๆ    천천히
      0 0 อย่างน้อยที่สุด    적어도
      0 0 อย่างรวดเร็ว    빠르게
      0 0 อย่างรวดเร็ว    빠르게
      0 0 อย่างรอบคอบ    신중하게
      0 0 อย่างสม่ำเสมอ    꾸준히
      0 0 อย่างอดทน    참을성 있게
      0 0 อย่างอื้ออึง    시끄럽게
      0 0 อย่างเงียบๆ    조용히
      0 0 อย่างเป็นธรรมชาติ    당연히
      0 0 อย่างเหมาะสม    적당하게
      0 0 อย่างแน่นอน    절대적으로
      0 0 อย่างแน่นอน    확실히
      0 0 เมื่อเร็วๆนี้    최근에
      0 0 เหมือนกัน    같은 것으로
      0 0 แต่เช้า    일찍
      0 0 แทนทีจะ    ~대신에
      0 0 แม้กระนั้น    그럼에도 불구하고
      0 0 แม้ว่า    비록 ~할지라도
      0 0 แย่ลง    더 나쁜
      0 0 แล้ว    이미
      0 0 โดยสมัครใจ    자발적인
      0 0 โดยส่วนตัวแล้ว    개인적으로
      0 0 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    특히
      0 0 ในตอนนี้    지금
      0 0 ในที่สุด    마침내
      0 0 ไกล   
      0 0 ไม่มีที่ไหน    아무데도 ~않다
Languages: Thai , Korea , lisää...
Oppijaksot : Thai -Korea , lisää...