การเคลื่อนไหว ทิสทาง - 이동, 방향

การเคลื่อนที่ช้าๆ การขับขี่อย่างปลอดภัย. 천천히 움직이고, 안전운전합시다!

43 words

0 0
Sanakieli : Thai
Käännöskieli : Korean
Word Translation
      0 0 กระดอน    튀다
      0 0 กลับ    회전
      0 0 กลับ    돌려주다
      0 0 กลับมา    돌아오다
      0 0 การเดินทาง    여행
      0 0 ขยับ    이동하다
      0 0 ขับรถ    운전하다
      0 0 ขึ้น    올라가다
      0 0 ข้าม    건너다
      0 0 ความเร็ว    속도
      0 0 ช้า    속도가 느린
      0 0 ดึง    당기다
      0 0 ตก    떨어지다
      0 0 ตรงไป    직진
      0 0 ทางขวา    오른쪽으로
      0 0 ทางซ้าย    왼쪽으로
      0 0 ทางไหน    어느 길?
      0 0 ผลัก    밀다
      0 0 พลิกคว่ำ    뒤집다
      0 0 พักอยู่    머물다
      0 0 มา    오다
      0 0 มาถึง    도착하다
      0 0 ยก    들어올리다
      0 0 ลง    내려가다
      0 0 ลื่น    미끄러지다
      0 0 สะดุดล้ม    비틀거리다
      0 0 หยุด    멈추다
      0 0 หัน    돌다
      0 0 อย่างช้าๆ    천천히
      0 0 อย่างรวดเร็ว    빠르게
      0 0 อย่างรวดเร็ว    빠르게
      0 0 ออกจาก    나오다
      0 0 เข้า    들어가다
      0 0 เดินทาง    여행하다
      0 0 เดินทาง    여행하다
      0 0 เพิ่มขึ้น    올라가다
      0 0 เร็ว    빠른
      0 0 เร็ว    빠른
      0 0 เร่งรีบ    서두르다
      0 0 ไกล   
      0 0 ไป    가다
      0 0 ไปถึง    도착하다
      0 0 ไม่เคลื่อนไหว    정지한
Languages: Thai , Korea , lisää...
Oppijaksot : Thai -Korea , lisää...