การศึกษา 2 - 교육2

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา. 교육 과정에 대한 중요한 교훈 2

49 words

1 0
Sanakieli : Thai
Käännöskieli : Korean
Word Translation
      0 0 กระเป๋าสะพายหลัง    책가방
      0 0 การคูณ    곱하기
      0 0 การทดลอง    실험
      0 0 การบวก    더하기
      0 0 การรวม    합계
      0 0 การลบ    빼기
      0 0 การหาร    부서
      0 0 คณิตศาสตร์    수학
      0 0 ความผิดพลาด    실수
      0 0 จำขึ้นใจ    암기해서
      0 0 จิตวิทยา    심리학
      0 0 ชอล์ค    분필
      0 0 ชีววิทยา    생물학
      0 0 ดาราศาสตร์    천문학
      0 0 ที่เกี่ยวกับโรงเรียน    학교에 관련된
      0 0 นิเวศวิทยา    생태학
      0 0 บท   
      0 0 บวก    양의
      0 0 ประวัติศาสตร์    역사
      0 0 ปริญญา    각도
      0 0 ปากกา    볼펜
      0 0 ผิด    틀린
      0 0 พูดเพ้อเจ้อ    수다 떨다
      0 0 ฟิสิกส์    물리학
      0 0 ภูมิศาสตร์    지리학
      0 0 มุม   
      0 0 ยางลบ    지우개
      0 0 ระบบ    시스템
      0 0 รัศมี    반지름
      0 0 รูปสามเหลี่ยม    삼각형
      0 0 ลบ    음의
      0 0 ลบ    지우다
      0 0 วงกลม   
      0 0 วรรณคดี    문학
      0 0 วาด    그리다
      0 0 สนเทศศาสตร์    정보학
      0 0 สังคมวิทยา    사회학
      0 0 สี่เหลี่ยมจตุรัส    사각형
      0 0 ห้องทดลอง    실험실
      0 0 เครื่องฉายภาพ    프로젝터
      0 0 เพื่อนร่วมชั้นเรียน    같은 반 친구
      0 0 เรขาคณิต    기하학
      0 0 เรื่อง    과목
      0 0 เศรษฐศาสตร์    경제학
      0 0 แก้ปัญหา    문제를 풀다
      0 0 โรงเรียนประถม    초등 학교
      0 0 โรงเรียนมัธยม    고등학교
      0 0 ใจความสำคัญ    주제
      0 0 ไวยากรณ์    문법
Languages: Thai , Korea , lisää...
Oppijaksot : Thai -Korea , lisää...