பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Különféle igék 10 words

0 0
Sanakieli : Tamil
Käännöskieli : Hungarian

Word Translation
Languages: Tamil, Unkari , lisää...
Oppijaksot : Tamil-Unkari , lisää...