பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 1 - Diversaj verboj 10 words

0 0
Sanakieli : Tamil
Käännöskieli : Esperanto

Word Translation
Languages: Tamil, Esperanto , lisää...
Oppijaksot : Tamil-Esperanto , lisää...