பல்வேறு வினையடைகள் 1 - Diversaj adverboj 148 words

0 0
Sanakieli : Tamil
Käännöskieli : Esperanto
Word Translation
   0 0 (அதைக்) காட்டிலும் prefere
   0 0 அங்கே tie
   0 0 அடிக்கடி ofte
   0 0 அதிகமாக pli
   0 0 அது இருக்கட்டும் ... cetere
   0 0 அநேகமாக eble
   0 0 அநேகமாக ... போலும் eble
   0 0 அப்பொழுது tiam
   0 0 அரிதாக malofte
   0 0 அறவே tute
   0 0 ஆகையால் sekve
   0 0 இங்கே ĉi tie
   0 0 இன்னும் ankoraŭ
   0 0 உண்மையிலேயே fakte
   0 0 உறுதியாக certe
   0 0 எங்கே kie
   0 0 எத்தனை kiom
   0 0 என்ன kio
   0 0 எப்படி kiel
   0 0 எப்பொழுதும் ĉiam
   0 0 எவ்வளவு kiom
   0 0 ஏனெனில் ĉar
   0 0 ஏன் kial
   0 0 ஒன்றாக kune
   0 0 ஒருபோதும் இல்லை neniam
   0 0 ஒரே ஒரு nur
   0 0 கிட்டத்தட்ட preskaŭ
   0 0 கூட ankaŭ
   0 0 சிறிது iomete
   0 0 சில வேளைகளில் iam
   0 0 தலைகீழாக renverse
   0 0 நடுவில் en mezo
   0 0 நன்கு bone
   0 0 நிச்சயமாக kompreneble
   0 0 நிறைய multe
   0 0 பொதுவாக ĝenerale
   0 0 போதுமான sufiĉe
   0 0 மிகப் பல tro multaj
   0 0 மிகவும் tute
   0 0 மிகவும் tre
   0 0 மிகுதியாக tro multe
   0 0 மீண்டும் denove
   0 0 முன்னாள் estinte
   0 0 மேலும் ankaŭ
   0 0 மோசமாக malbone
   0 0 யார் kiu
   0 0 வலது பக்கம் வெளியே inverse
   0 0 வழக்கமாக kutime
Languages: Tamil, Esperanto , lisää...
Oppijaksot : Tamil-Esperanto , lisää...