செய்பொருட்கள், வஸ்துக்கள், பொருள்கள், கருவிகள் - Materialoj, ŝtofoj, objektoj, iloj.



42 words

0 0
Sanakieli : Tamil
Käännöskieli : Esperanto




Word Translation
   0 0 ஆக்கப்பொருள் materialo
   0 0 இரும்பு fero
   0 0 உருகுதல் fandiĝi
   0 0 உலர்தல் seka
   0 0 உலோகம் metalo
   0 0 ஊச்சியான pintigita
   0 0 எண்ணெய் oleo
   0 0 கடினமான malmola
   0 0 கனமான peza
   0 0 கம்பளி ஆடை lano
   0 0 கரடு முரடான kruda
   0 0 கல் ŝtono
   0 0 களிமண் argilo
   0 0 காகிதம் papero
   0 0 குறுகிய mallarĝa
   0 0 குளிர் அடைதல் malvarmiĝi
   0 0 குளிர்ச்சியான malvarma
   0 0 குளிர்தல் malvarmigi
   0 0 கூர்மையான akra
   0 0 சூடான varma
   0 0 செங்கல் briko
   0 0 திரவம் fluidaĵo
   0 0 திறந்த malfermita
   0 0 துணி ŝtofo
   0 0 துரு பிடித்தல் rusti
   0 0 துளை truo
   0 0 தோல் ledo
   0 0 நனைதல் malsekiĝi
   0 0 நனைத்தல் malsekigi
   0 0 நீராவி vaporo
   0 0 பனிக்கட்டி glaco
   0 0 புத்தம் புதிய nova
   0 0 மரப்பலகை tabulo
   0 0 மரம் ligno
   0 0 மழுங்கிய malakra
   0 0 மிருதுவான mola
   0 0 மூடிய fermita
   0 0 மென்மையான glata
   0 0 மேற்பரப்பு surfaco
   0 0 வழுக்குகிற glita
   0 0 வாடுதல் putri
   0 0 வெற்றிடம் vakuo
Languages: Tamil, Esperanto , lisää...
Oppijaksot : Tamil-Esperanto , lisää...