மனித உடல் பாகங்கள் - Homa korpo

உடல் ஆன்மாவின் கலன் ஆகும். கால்கள், கைகள் மற்றும் காதுகள் பற்றி அறிந்துகொள்ளுங்கள். La korpo entenas la animon. Ĉio pri kruroj, brakoj kaj oreloj.

40 words

0 0
Sanakieli : Tamil
Käännöskieli : Esperanto
Word Translation
   0 0 அக்குள் akselo
   0 0 ஆணி ungo
   0 0 இடுப்பு kokso
   0 0 இரத்தம் sango
   0 0 உதடு lipo
   0 0 கணுக்கால் maleolo
   0 0 கண் okulo
   0 0 கண்கள் okuloj
   0 0 கன்னம் vango
   0 0 கழுத்து kolo
   0 0 காது orelo
   0 0 கால் kruro
   0 0 கை mano
   0 0 கை brako
   0 0 கைமுஷ்டி pugno
   0 0 சிரித்த முகம் ridetanta vizaĝo
   0 0 தலை kapo
   0 0 தாடி barbo
   0 0 தொண்டை gorĝo
   0 0 தொப்புள் umbiliko
   0 0 தோல் haŭto
   0 0 தோள்பட்டை ŝultro
   0 0 நெற்றி frunto
   0 0 பல் dento
   0 0 பாதம் piedo
   0 0 புருவம் brovo
   0 0 மறிவினை reflekso
   0 0 மார்பகம் brusto
   0 0 மீசை lipharoj
   0 0 முகம் vizaĝo
   0 0 முகவாய்க்கட்டை mentono
   0 0 முடி haroj
   0 0 முதுகு dorso
   0 0 முலைக் காம்பு mampinto
   0 0 முழங்கால் genuo
   0 0 முழங்கை kubuto
   0 0 மூக்கு nazo
   0 0 வயிறு stomako
   0 0 வாய் buŝo
   0 0 விரல் fingro
Languages: Tamil, Esperanto , lisää...
Oppijaksot : Tamil-Esperanto , lisää...