پوشاک 1 - Vestoj 1

همه چیز درباره آنچه شما باید بر تن کنید تا شیک باشید و گرم بمانید. Ĉio pri vesti por aspekti bela kaj plu varmi.

Sanakieli : Farsi
Käännöskieli : Esperanto


Word >> Translation
mantelo
0 0
bluzo
0 0
pura
0 0
To-ĉemizo
0 0
juvelŝtono
0 0
ŝtrumpetoj
0 0
poŝo
0 0
ringo
0 0
jupo
0 0
gantoj
0 0
komforta
0 0
stria
0 0
horloĝo
0 0
brakhorloĝo
0 0
skarpo
0 0
pantalono
0 0
ĝinzo
0 0
ŝorto
0 0
stila
0 0
eleganta
0 0
okulvitroj
0 0
vestaĵo
0 0
robo
0 0
kostumo
0 0
banvesto
0 0
makulo
0 0
strio
0 0
papilikravato
0 0
ĉemizo
0 0
valizo
0 0
ĵerzo
0 0
sportjako
0 0
palto
0 0
malpura
0 0
kravato
0 0
tolŝuoj
0 0
ĉapelo
0 0
zono
0 0
orelringo
0 0
paro
0 0
botoj
0 0
ŝuoj
0 0
boto
0 0

Languages

Farsi, Esperanto , lisää