شغل - Profesio

امروزه داشتن یک شغل خوب بسیار مهم است. آیا می توان بدون تسلط داشتن به یک زبان خارجی یک حرفه ای بود؟ به سختی!. Gravas havi bonan profesion hodiaŭ. Ĉu vi povas esti bona profesiulo sen koni fremdlingvojn? Malfacile!

Sanakieli : Farsi
Käännöskieli : Esperanto


Word >> Translation
frizisto
0 0
kuiristo
0 0
bankisto
0 0
negocisto
0 0
kirurgo
0 0
librotenisto
0 0
piloto
0 0
sciencisto
0 0
volontulo
0 0
ŝtelisto
0 0
dentisto
0 0
kuracisto
0 0
rubisto
0 0
ĵurnalisto
0 0
domomastrino
0 0
soldato
0 0
politikisto
0 0
fotisto
0 0
vendisto
0 0
fizikisto
0 0
filozofo
0 0
akvotubisto
0 0
fajrestingisto
0 0
novulo
0 0
estro
0 0
instruisto
0 0
sekretario
0 0
stevardino
0 0
inĝeniero
0 0
meĥanikisto
0 0
bakisto, panisto
0 0
ĉarpentisto
0 0
pentristo
0 0
muzikisto
0 0
verkisto
0 0
aktorino
0 0
aktoro
0 0
advokato
0 0
flegistino
0 0
poŝtisto
0 0
policisto
0 0
esploristo
0 0
generalo
0 0
laboristo
0 0
bibliotekisto
0 0
farmisto
0 0
turisto
0 0
floristo
0 0

Languages

Farsi, Esperanto , lisää