Auto - Auto

Ben je in het buitenland en wil je een auto huren? Je moet wel weten waar het stuur zit. Jste v cizině a chcete si vypůjčit auto? Měli byste vědět, kde má volant.

tekst

      

Beroep - Profese

Tegenwoordig is het erg belangrijk om een goede baan te hebben. Kan je een goede baan krijgen zonder dat je je talen spreekt?. Je velmi důležité mít nyní dobré povolání. Mohl byste být profesionál bez znalostí cizích jazyků? Těžko!

tekst

      

Beweging, Richtingen - Pohyb, směry

Beweeg langzaam, rij veilig. Jezděte pomalu, jezděte bezpečně

tekst

      

Dieren - Zvířata

Katten en honden. Vogels en vissen. Alles over dieren.. Kočky a psi. Ptáci a ryby. Vše o zvířatech

tekst

      

Eten, Restaurants, Keuken 1 - Jídlo, restaurace, kuchyně 1

Lekkere les. Alles over je favoriete lekkernijen. Lekce k sežrání. Všechno o Vašich oblíbených lahůdkách.

tekst

      

Eten, Restaurants, Keuken 2 - Jídlo, restaurace, kuchyně 2

Lekkere les deel twee. Pokračování lekce k sežrání.

tekst

      

Familie - Rodina

Moeder, vader, familie. Familie is het belangrijkste in je leven.. Matka, otec, příbuzní. Rodina je ta nejdůležitější věc života

tekst

      

Gebouwen, Organisaties - Budovy, organizace

Kerken, theaters, stations, winkels. Kostely, divadla, vlaková nádraží, obchody

tekst

      

Geld, Winkelen - Peníze, nakupování

Mis deze les niet. Leer je geld te tellen. Nevynechejte tuto lekci. Naučte se, jak počítat peníze

tekst

      

Geografie: Landen, Steden… - Zeměpis: Země, města,..

Ken de wereld waarin je leeft. Poznejte svět, ve kterém žijete

tekst

      

Gereedschap - Nástroje

Weet welk gereedschap te gebruiken om iets schoon te maken, te repareren, om te tuinieren. Zjistěte, co byste měli použít na čištění, opravu, zahradničení

tekst


      

Getallen - Čísla

Een, twee, drie… Miljoenen, miljarden. Jedna, dva, tři... miliony, miliardy

tekst

      

Gevoel, Zintuigen - Pocity, smysly

Alles over liefde, haat, reuk en tast. Vše o lásce, nenávisti, vůni a doteku

tekst

      

Gezondheid, Geneeskunde, Hygiëne - Zdraví, medicína, hygiena

Hoe vertel je de dokter over je hoofdpijn. Jak říct doktorovi o vašich bolestech hlavy

tekst


      

Het leven, Leeftijd - Život, Stáří

Het leven is kort. Leer alles over de verschillende levensfasen, van geboorte tot de dood. Život je krátký. Zjistěte vše o jeho etapách od narození do smrti

tekst

      

Het menselijk lichaam - Části lidského těla

Het lichaam is het huis van de ziel. Leer alles over benen, armen en oren. Tělo je schránka duše. Poznejte nohy, ruce, uši

tekst


      

Kleding 1 - Oblečení 1

Alles over wat je aantrekt om er mooi uit te zien en warm te blijven. Všechno, co si oblékáte, abyste vypadali dobře a bylo Vám teplo

tekst


      

Kleuren - Barvy

Alles over rood, wit en blauw. Vše o červené, bílé a modré

tekst

      

Maten, Afmetingen - Míry, měření

Heb je liever inches of centimeters? Gebruik je het metrisch systeem al?. Máte raději palce, nebo centimetry?

tekst


      

Menselijke trekken 1 - Popis člověka 1

Hoe beschrijf je de mensen om je heen. Jak popsat lidi kolem sebe

tekst      

Natuur - Příroda

Bescherm moeder natuur!. Ochraňujte přírodu, svou matku!

tekst

      

Onderwijs 1 - Vzdělání 1

Alles over school, hogere school, universiteit. Všechno o škole, vysoké a univerzitě

tekst

      

Onderwijs 2 - Vzdělání 2

Deel 2 van onze fameuze les over onderwijs. Druhý díl naší slavné lekce o procesech vzdělávání

tekst

      

Planten - Rostliny

Leer alles over de wondere wereld die ons omringd. Alles over het plantenrijk: bomen, bloemen en struiken. Poznejte zázraky přírody kolem nás. Vše o rostlinách: stromy, květiny, keře

tekst

      

Religie, Politiek, Krijgsmacht, Wetenschap - Náboženství, politika, armáda, věda

Mis onze belangrijkste les niet! Make love not war!. Nemiňte naši vůbec nejvážnější lekci ze všech! Milujte se, neválčete!

tekst

      

Sport, Spel, Hobby - Sporty, hry, koníčky

Maak plezier. Alles over voetbal, schaken en verzamelen.. Pobavte se. Vše o fotbalu, šachu a sbírkách kartiček

tekst

      

Stad, Straten, Vervoer - Města, ulice, doprava

Verdwaal niet in de grote stad. Vraag de weg naar de opera. Neztraťte se ve velkoměstě. Zeptejte se, jak dojít k opeře

tekst

      

Tijd 1 - Čas 1

De klok tikt! Geen tijd om stil te staan! Leer nu alles over de tijd met Internet Polyglot!. Čas utíká! Žádný čas na lelkování! Naučte se něco nového o času právě teď s Internet Polyglotem!

tekst

      

Tijd 2 - Čas 2

Verspeel geen tijd! Leer nieuwe woorden. Neplýtvejte časem! Naučte se nová slovíčka

tekst

      

Vermaak, Kunst, Muziek - Zábava, umění, hudba

Wat zou het leven zijn zonder kunst? Een lege huls. Jaký by byl Váš život bez umění? Jen prázdná schránka

tekst      

Weer - Počasí

Er bestaat geen slecht weer, elk weer is goed. Špatné počasí neexistuje, každé počasí je pěkné

tekst

      

Werk, Zaken, Kantoor - Práce, podnikání, kancelář

Werk niet te hard. Rust even uit, leer woorden over werk. Nepracujte příliš tvrdě. Odpočiňte si, naučte se slovíčka o práci

tekst

Languages: Nederlands, Tsjechisch, more...
Lessen: Nederlands-Tsjechisch, more...