กริยาที่หลากหลาย 1 - பல்வேறு வினைச் சொற்கள் 10 words

0 0
Taal Woord: Thai
Taal Vertaling: Tamil

Word Translation
Languages: Thai, Tamil, more...
Lessen: Thai-Tamil, more...