คำสรรพนาม คำสันธาน คำบุรพบท - Pronombres, Conjunción, Preposiciones57 words

0 0
Taal Woord: Thai
Taal Vertaling: Spanish
Word Translation
      0 0 กับ    con
      0 0 ของใคร    de quién
      0 0 ข้างนอก    fuera de
      0 0 ข้างหน้า    delante de
      0 0 ข้างหลัง    detrás de
      0 0 ข้างใน    dentro de
      0 0 ข้างๆ    al lado (de)
      0 0 จนกระทั่ง    hasta
      0 0 จาก    de
      0 0 ฉัน    yo
      0 0 ด้วยเหมือนกัน    también
      0 0 ตั้งแต่    desde
      0 0 ตามที่    según
      0 0 ต่อต้าน    en contra de
      0 0 ถึงแม้ว่า    a pesar de
      0 0 ถ้า    si
      0 0 ทั้งหมด    todos
      0 0 ทำไม    por qué
      0 0 ที่ไหน    adónde
      0 0 ที่ไหน    dónde
      0 0 ทุกๆคน    todos
      0 0 ท่ามกลาง    entre
      0 0 นอกจาก    además
      0 0 นอกจากนั้น    más aún
      0 0 บน    en
      0 0 บริเวณ    sobre
      0 0 บางคน    alguien
      0 0 บางสิ่ง    algo
      0 0 ประมาณ    alrededor de
      0 0 ปราศจาก    sin
      0 0 ผ่าน    a través de
      0 0 พวกคุณ   
      0 0 พวกเขา    ellos
      0 0 ระหว่าง    entre
      0 0 สำหรับ    por
      0 0 หลัง    después de
      0 0 หล่อน    ella
      0 0 อย่างไร    cómo
      0 0 อะไร    qué
      0 0 อีกครั้ง    de nuevo
      0 0 เขา    él
      0 0 เพราะฉะนั้น    por eso
      0 0 เพราะว่า    porque
      0 0 เพื่อที่จะ    para
      0 0 เมื่อ    cuando
      0 0 เรา    nosotros
      0 0 แต่    pero
      0 0 และ    y
      0 0 ใกล้กับ    cerca de
      0 0 ใคร    quién
      0 0 ใต้    debajo
      0 0 ใน    en
      0 0 ในระหว่าง    durante
      0 0 ในระหว่างที่    mientras
      0 0 ไปที่    a
      0 0 ไปยัง    hacia
      0 0 ไม่เพียงแต่    no sólo... sino...
Languages: Thai, Spaans, more...
Lessen: Thai-Spaans, more...