กริยาที่หลากหลาย 2 - Varios Verbos 266 words

0 0
Taal Woord: Thai
Taal Vertaling: Spanish
Word Translation
      0 0 กรอก    llenar
      0 0 กังวล    preocuparse
      0 0 ขมวดคิ้ว    fruncir
      0 0 ขัน    atornillar algo
      0 0 ขโมย    robar
      0 0 คลาย    desatornillar algo
      0 0 คลายเครียด    relajar
      0 0 คล่อง    hablar fluido
      0 0 คืน    devolver
      0 0 จม    hundirse
      0 0 จับกุม    capturar
      0 0 จำได้    recordar
      0 0 ฉีก    romper
      0 0 ชนะ    golpear
      0 0 ชักชวน    persuadir
      0 0 ชิง    pelear
      0 0 ชิน    acostumbrarse a
      0 0 ช่วยชีวิต    salvar
      0 0 ดัด    doblar
      0 0 ตรวจสอบ    comprobar
      0 0 ตอบ    responder
      0 0 ตาม    seguir
      0 0 ติด    juntar
      0 0 ตื่นขึ้น    despertar
      0 0 ต้องการ    querer
      0 0 ทำผิดพลาด    equivocarse
      0 0 ทำหล่น    dejar caer
      0 0 ทำให้ว่าง    vaciar
      0 0 ทำให้เบื่อ    aburrir
      0 0 น่ารำคาญ    molestar
      0 0 บรรลุเป้าหมาย    tener éxito
      0 0 บ่น    quejarse
      0 0 ปล่อย    soltar
      0 0 ปล่อย    permitir
      0 0 พบ    encontrarse
      0 0 พูดคุย    charlar
      0 0 พูดตลก    bromear
      0 0 พูดอีกที    repetir
      0 0 พ่ายแพ้    perder
      0 0 รบกวน    molestar
      0 0 รู้    saber
      0 0 รู้สึกเบื่อ    estar aburrido
      0 0 ลวง    engañar
      0 0 ล้าง    lavar
      0 0 สร้าง    crear
      0 0 สัญญา    prometer
      0 0 สามารถ    poder
      0 0 ห้าม    prohibir
      0 0 อธิบาย    explicar
      0 0 อนุรักษ์    proteger
      0 0 เกิดขึ้น    tener lugar
      0 0 เขย่า    sacudir
      0 0 เชื่อ    creer
      0 0 เชื่อฟัง    obedecer
      0 0 เชื้อเชิญ    invitar
      0 0 เช็ด    secar
      0 0 เปลี่ยน    cambiar
      0 0 เป็นสัญลักษณ์    significar
      0 0 เอาออก    apartar
      0 0 แตก    romper
      0 0 แบ    desenvolver
      0 0 แบ่ง    separar
      0 0 แห้ง    secar
      0 0 โกรก    soplar
      0 0 ใคร่    desear
      0 0 ไม่เชื่อฟัง    desobedecer
Languages: Thai, Spaans, more...
Lessen: Thai-Spaans, more...