การศึกษา 2 - Enseñanza 2

ส่วนที่ 2 ของบทเรียนที่มีชื่อเสียงของเราเกี่ยวกับกระบวนการทางการศึกษา. La parte 2 de nuestras famosas lecciones acerca de los procesos educacionales.

49 words

0 0
Taal Woord: Thai
Taal Vertaling: Spanish
Word Translation
      0 0 กระเป๋าสะพายหลัง    una mochila
      0 0 การคูณ    multiplicación
      0 0 การทดลอง    un experimento
      0 0 การบวก    adición
      0 0 การรวม    suma
      0 0 การลบ    sustracción
      0 0 การหาร    división
      0 0 คณิตศาสตร์    matemática
      0 0 ความผิดพลาด    un error
      0 0 จำขึ้นใจ    de corazón
      0 0 จิตวิทยา    sicología
      0 0 ชอล์ค    tiza
      0 0 ชีววิทยา    biología
      0 0 ดาราศาสตร์    astronomía
      0 0 ที่เกี่ยวกับโรงเรียน    relacionado a la escuela
      0 0 นิเวศวิทยา    ecología
      0 0 บท    un capítulo
      0 0 บวก    más
      0 0 ประวัติศาสตร์    historia
      0 0 ปริญญา    un grado
      0 0 ปากกา    una pluma
      0 0 ผิด    mal
      0 0 พูดเพ้อเจ้อ    charlar
      0 0 ฟิสิกส์    física
      0 0 ภูมิศาสตร์    geografía
      0 0 มุม    ángulo
      0 0 ยางลบ    borrador
      0 0 ระบบ    un sistema
      0 0 รัศมี    radio
      0 0 รูปสามเหลี่ยม    triángulo
      0 0 ลบ    menos
      0 0 ลบ    borrar
      0 0 วงกลม    círculo
      0 0 วรรณคดี    literatura
      0 0 วาด    dibujar
      0 0 สนเทศศาสตร์    informática
      0 0 สังคมวิทยา    sociología
      0 0 สี่เหลี่ยมจตุรัส    cuadrado
      0 0 ห้องทดลอง    un laboratorio
      0 0 เครื่องฉายภาพ    un proyector
      0 0 เพื่อนร่วมชั้นเรียน    un compañero de curso
      0 0 เรขาคณิต    geometría
      0 0 เรื่อง    una materia
      0 0 เศรษฐศาสตร์    economía
      0 0 แก้ปัญหา    solucionar
      0 0 โรงเรียนประถม    escuela primaria
      0 0 โรงเรียนมัธยม    escuela secundaria
      0 0 ใจความสำคัญ    un tema
      0 0 ไวยากรณ์    gramática
Languages: Thai, Spaans, more...
Lessen: Thai-Spaans, more...