คำสรรพนาม คำสันธาน คำบุรพบท - Pronouns, Conjunctions, Prepositions57 words

0 0
Taal Woord: Thai
Taal Vertaling: English
Word Translation
      0 0 กับ    with
      0 0 ของใคร    whose
      0 0 ข้างนอก    outside of
      0 0 ข้างหน้า    in front of
      0 0 ข้างหลัง    behind
      0 0 ข้างใน    inside
      0 0 ข้างๆ    beside
      0 0 จนกระทั่ง    until
      0 0 จาก    from
      0 0 ฉัน    I
      0 0 ด้วยเหมือนกัน    also
      0 0 ตั้งแต่    since
      0 0 ตามที่    according to
      0 0 ต่อต้าน    against
      0 0 ถึงแม้ว่า    in spite of
      0 0 ถ้า    if
      0 0 ทั้งหมด    all
      0 0 ทำไม    why
      0 0 ที่ไหน    where (to)
      0 0 ที่ไหน    where
      0 0 ทุกๆคน    everybody
      0 0 ท่ามกลาง    among
      0 0 นอกจาก    in addition to
      0 0 นอกจากนั้น    moreover
      0 0 บน    on
      0 0 บริเวณ    about
      0 0 บางคน    someone
      0 0 บางสิ่ง    something
      0 0 ประมาณ    around
      0 0 ปราศจาก    without
      0 0 ผ่าน    through
      0 0 พวกคุณ    you
      0 0 พวกเขา    they
      0 0 ระหว่าง    between
      0 0 สำหรับ    for
      0 0 หลัง    after
      0 0 หล่อน    she
      0 0 อย่างไร    how
      0 0 อะไร    what
      0 0 อีกครั้ง    again
      0 0 เขา    he
      0 0 เพราะฉะนั้น    so
      0 0 เพราะว่า    because
      0 0 เพื่อที่จะ    in order to
      0 0 เมื่อ    when
      0 0 เรา    we
      0 0 แต่    but
      0 0 และ    and
      0 0 ใกล้กับ    near
      0 0 ใคร    who
      0 0 ใต้    under
      0 0 ใน    in
      0 0 ในระหว่าง    during
      0 0 ในระหว่างที่    while
      0 0 ไปที่    to
      0 0 ไปยัง    toward
      0 0 ไม่เพียงแต่    not only … but also
Languages: Thai, Engels, more...
Lessen: Thai-Engels, more...
Audio Lessen: Thai-Engels