คำคุณศัพท์ที่หลากหลาย - Various Adjectives24 words

0 0
Taal Woord: Thai
Taal Vertaling: English
Word Translation
      0 0 ง่าย    simple
      0 0 ตามลำพัง    alone
      0 0 ถัดไป    next
      0 0 ทั้งหมด    whole
      0 0 ธรรมดา    ordinary
      0 0 ปกติ    usual
      0 0 พิเศษ    special
      0 0 มีประโยชน์    useful
      0 0 ล่าสุด    latest
      0 0 ว่าง    empty
      0 0 สมบูรณ์    perfect
      0 0 สมบูรณ์    complete
      0 0 สุดท้าย    last
      0 0 อิสระ    free
      0 0 อื่น    other
      0 0 เงียบ    silent
      0 0 เต็ม    full
      0 0 เลว    bad
      0 0 เสียงดัง    noisy
      0 0 เหมือนกัน    same
      0 0 แย่มาก    horrible
      0 0 ใหญ่โตมโหฬาร    enormous
      0 0 ใหม่    new
      0 0 ไม่มีประโยชน์    useless
Languages: Thai, Engels, more...
Lessen: Thai-Engels, more...
Audio Lessen: Thai-Engels