ตัวเลข - Numbers

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. One, two, three… Millions, billions

31 words

0 0
Taal Woord: Thai
Taal Vertaling: English
Word Translation
      0 0 ตัวเลข    a number
      0 0 ตัวเลขดิจิท    a digit
      0 0 พัน    thousand
      0 0 พันล้าน    billion
      0 0 ยี่สิบ    twenty
      0 0 ร้อย    hundred
      0 0 ล้าน    million
      0 0 สอง    two
      0 0 สาม    three
      0 0 สามสิบ    thirty
      0 0 สิบ    ten
      0 0 สิบสอง    twelve
      0 0 สิบสาม    thirteen
      0 0 สิบเอ็ด    eleven
      0 0 สี่    four
      0 0 สี่สิบ    forty
      0 0 หก    six
      0 0 หกสิบ    sixty
      0 0 หนึ่ง    one
      0 0 ห้า    five
      0 0 ห้าสิบ    fifty
      0 0 อันดับที่    ordinal
      0 0 อันดับสอง    second
      0 0 อันดับสาม    third
      0 0 อันดับหนึ่ง    first
      0 0 เก้า    nine
      0 0 เก้าสิบ    ninety
      0 0 เจ็ด    seven
      0 0 เจ็ดสิบ    seventy
      0 0 แปด    eight
      0 0 แปดสิบ    eighty
Languages: Thai, Engels, more...
Lessen: Thai-Engels, more...
Audio Lessen: Thai-Engels