இயக்கம், திசைகள் - Рух, накірункі

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Памалу едучы, далей будзеш

0 words

0 0
Taal Woord: Tamil
Taal Vertaling: Belarusian

Word Translation
Languages: Tamil, Wit-Russisch, more...
Lessen: Tamil-Wit-Russisch, more...