כינוי-השם , מילות חיבור, מילות יחס - Pronouns, Conjunctions, Prepositions65 words

0 0
Taal Woord: Hebrew
Taal Vertaling: English
Word Translation
      0 0 אבל    but
      0 0 או    either
      0 0 אחרי    after
      0 0 איך    how
      0 0 איפה    where
      0 0 אם    if
      0 0 אנחנו    we
      0 0 אני    I
      0 0 אתה    you
      0 0 ב    in
      0 0 בזמן    during
      0 0 בין    between
      0 0 בלי    without
      0 0 במשך    while
      0 0 בנוסף    moreover
      0 0 בנוסף    as well as
      0 0 בנוסף ל    in addition to
      0 0 בפנים    inside
      0 0 בקרב    among
      0 0 בשביל    in order to
      0 0 בשביל    for
      0 0 גם    also
      0 0 גם זה ..וגם    both … and
      0 0 דבר נוסף    one more thing
      0 0 דרך    through
      0 0 הוא    he
      0 0 היא    she
      0 0 הם    they
      0 0 ו    and
      0 0 ובכן    so
      0 0 כולם    everybody
      0 0 כי    because
      0 0 כל    all
      0 0 כמו כן    likewise
      0 0 ל    to
      0 0 לא רק ..אבל גם    not only … but also
      0 0 לאן    where (to)
      0 0 ליד    beside
      0 0 ליד    near
      0 0 למה    why
      0 0 למרות    in spite of
      0 0 לעבר    toward
      0 0 לפי    according to
      0 0 מ    from
      0 0 מאז    since
      0 0 מאחורי    behind
      0 0 מה    what
      0 0 מחוץ ל..    outside of
      0 0 מי    who
      0 0 מישהו    someone
      0 0 מלפנים    in front of
      0 0 מסביב    around
      0 0 מעל לכל    above all
      0 0 משהו    something
      0 0 מתחת    under
      0 0 מתי    when
      0 0 נגד    against
      0 0 עד    until
      0 0 עוד הפעם    again
      0 0 על    about
      0 0 על    on top of
      0 0 על    on
      0 0 עם    with
      0 0 רק    just
      0 0 של מי    whose
Languages: Hebreeuws, Engels, more...
Lessen: Hebreeuws-Engels, more...