Αντωνυμίες, κλίσεις, προθέσεις - คำสรรพนาม คำสันธาน คำบุรพบท57 words

0 0
Taal Woord: Greek
Taal Vertaling: Thai
Word Translation
      0 0 αλλά    แต่
      0 0 από    จาก
      0 0 από τότε    ตั้งแต่
      0 0 αυτή    หล่อน
      0 0 αυτοί    พวกเขา
      0 0 αυτός    เขา
      0 0 για    สำหรับ
      0 0 γιατί    ทำไม
      0 0 γύρω από    ประมาณ
      0 0 δίπλα από    ข้างๆ
      0 0 εάν    ถ้า
      0 0 εγώ    ฉัน
      0 0 εμείς    เรา
      0 0 ενάντια    ต่อต้าน
      0 0 ενώ    ในระหว่างที่
      0 0 έξω από    ข้างนอก
      0 0 επειδή    เพราะว่า
      0 0 επιπλέον    นอกจากนั้น
      0 0 επιπλέον    นอกจาก
      0 0 επίσης    ด้วยเหมือนกัน
      0 0 εσείς    พวกคุณ
      0 0 έτσι    เพราะฉะนั้น
      0 0 και    และ
      0 0 κάποιος    บางคน
      0 0 κατά τη διάρκεια    ในระหว่าง
      0 0 κάτι    บางสิ่ง
      0 0 κατόπιν    หลัง
      0 0 κάτω από    ใต้
      0 0 κοντά    ใกล้กับ
      0 0 με    กับ
      0 0 μέσα    ข้างใน
      0 0 μέσα    ใน
      0 0 μέσω    ผ่าน
      0 0 μεταξύ    ท่ามกลาง
      0 0 μεταξύ    ระหว่าง
      0 0 μέχρι    จนกระทั่ง
      0 0 μπροστά από    ข้างหน้า
      0 0 όλοι    ทั้งหมด
      0 0 όλοι    ทุกๆคน
      0 0 όπου    ที่ไหน
      0 0 όπου    ที่ไหน
      0 0 όταν    เมื่อ
      0 0 όχι μόνο... αλλά και    ไม่เพียงแต่
      0 0 πάλι    อีกครั้ง
      0 0 πάνω    บน
      0 0 πάρ`αυτα    ถึงแม้ว่า
      0 0 περίπου    บริเวณ
      0 0 πίσω από    ข้างหลัง
      0 0 ποιανού    ของใคร
      0 0 ποιοι    ใคร
      0 0 προκειμένου    เพื่อที่จะ
      0 0 προς    ไปยัง
      0 0 προς    ไปที่
      0 0 πώς    อย่างไร
      0 0 σύμφωνα με    ตามที่
      0 0 τι    อะไร
      0 0 χωρίς    ปราศจาก
Languages: Grieks, Thai, more...
Lessen: Grieks-Thai, more...