Greetings, Requests, Welcomes, Farewells - Поздрави, молби, обръщения, сбогувания

Know how to socialize with people. Научете се да общувате с хората

74 words

3 0
Taal Woord: English
Taal Vertaling: Bulgarian
Word Translation
      0 0 (Here`s) to your health!    За ваше здраве!
      0 0 Allow me to introduce myself    Разрешете да се представя
      0 0 Are you well?    Добре ли сте?
      0 0 Can you tell me ... ?    Бихте ли ми казали... ?
      0 0 congratulations    честито
      0 0 Excuse me    Извинете
      0 0 Excuse me for bothering you    Извинете за безпокойството
      0 0 Fairly well.    Доста добре.
      0 0 Gladly.    С удоволствие.
      0 0 Good evening    Добър вечер
      0 0 Good morning!    Добро утро!
      0 0 Good-bye    Довиждане
      0 0 goodbye    довиждане
      0 0 Have a good day    Всичко най-хубаво
      0 0 Hello    Здравейте
      0 0 help!    помогнете!
      0 0 Hi!    Здрасти
      0 0 His name is ...    Той се казва ...
      0 0 How are you?    Как сте?
      0 0 How is it going?    Как е при Вас?
      0 0 How old are you?    На колко години сте?
      0 0 I am very well.    Добре съм.
      0 0 I beg your pardon ...    Моля ...
      0 0 I don`t care.    Все ми е едно.
      0 0 I don`t know.    Не зная.
      0 0 I live ...    Аз живея ...
      0 0 I would like ...    Бих искал ...
      0 0 in any case    във всеки случай
      0 0 in my opinion    според мен
      0 0 it is necessary that ...    налага се да ...
      0 0 It`s for you    Това е за Вас
      0 0 I`m fine.    Всичко е наред.
      0 0 Keep quiet!    Тишина!
      0 0 Leave me alone!    Оставете ме на мира!
      0 0 May I?    Разрешете
      0 0 me neither    нито пък аз
      0 0 me too    аз също
      0 0 Mind your own business!    Не си пъхай носа в чужди работи!
      0 0 Miss    Госпожица
      0 0 Mr    господин
      0 0 Mrs    госпожа
      0 0 My name is ...    Казвам се ...
      0 0 Nice to meet you!    Приятно ми е да се запознаем!
      0 0 no kidding    Без майтап
      0 0 Not too well.    Не много добре.
      0 0 Okay.    Добре.
      0 0 Okay?    Всичко наред ли е?
      0 0 On the contrary!    Напротив!
      0 0 on the other hand    от друга страна
      0 0 Please    Моля
      0 0 right?    нали?
      0 0 Sit down    Седнете
      0 0 So-so.    Горе-долу.
      0 0 Thanks. You too.    Благодаря. И на Вас.
      0 0 to greet    поздравявам
      0 0 Welcome!    Добре дошли!
      0 0 What (did you say)?    Какво (казахте)?
      0 0 What a good surprise!    Каква приятна изненада!
      0 0 What do you need?    Какво Ви трябва?
      0 0 What do you want?    Какво искате?
      0 0 What is your name?    Как се казвате?
      0 0 What is your nationality?    Какъв сте по народност?
      0 0 What`s his name?    Как се казва той?
      0 0 What`s new?    Какво ново?
      0 0 What`s the matter?    Какво става?
      0 0 What`s wrong?    Какво се е случило?
      0 0 Where are you from?    Откъде сте?
      0 0 Where do you live?    Къде живеете?
      0 0 Why not?    Защо не?
      0 0 With pleasure.    С удоволствие.
      0 0 You are welcome    Моля
      0 0 You`re welcome.    Моля.
      0 0 Yuck!    Оф!
      0 0 Yum!    Ням-ням.
Languages: Engels, Bulgaars, more...
Lessen: Engels-Bulgaars, more...