Groeten, Verzoeken, Welkom heten, Afscheid nemen - 挨拶、依頼、歓迎、送別 

Alledaagse taal. 人々とつきあう方法を知ってください。

74 words

0 0
Taal Woord: Dutch
Taal Vertaling: Japanese
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 aan de andere kant    他方では (TahouDeha)
      0 0 Alstublieft    お願いします (ONegaiShimasu)
      0 0 Bedankt. U ook.    ありがとうございます。 こちらこそ。 (Arigatougozaimasu。 Kochirakoso。)
      0 0 Bemoei u met uw eigen zaken!    人のことに干渉するな (NinNokotoniKanshouSuruna)
      0 0 echt waar    冗談じゃない。 (JoudanJanai。)
      0 0 Gaat het goed?    あなたは健康ですか? (AnatahaKenkouDesuka?)
      0 0 Gaat u zitten    座ってください。 (SuwatteKudasai。)
      0 0 Gatver!    気持ち悪い! (Kimochiwarui!)
      0 0 Geen dank    どういたしまして (Douitashimashite)
      0 0 gefeliciteerd    おめでとう (Omedetou)
      0 0 Goedemorgen!    おはよう! (Ohayou!)
      0 0 Goedenavond    こんばんは (Konbanha)
      0 0 Graag    喜んで (Yorokonde)
      0 0 Graag gedaan    どういたしまして。 (Douitashimashite。)
      0 0 groeten    挨拶する (AisatsuSuru)
      0 0 Hallo    こんにちは (Konnichiha)
      0 0 help!    手伝って! (Tetsudatte!)
      0 0 Het gaat goed met me.    私は元気です。 (WatashiHaGenkiDesu。)
      0 0 Het gaat heel goed met me.    私は非常に健康です。 (WatashiHaHijouniKenkouDesu。)
      0 0 het is nodig dat …    …が必要であります (…GaHitsuyouDearimasu)
      0 0 Het is voor u    それはあなたのためのものです。 (Sorehaanatanotamenomonodesu。)
      0 0 Het kan me niet schelen.    私は気にかけません。 (WatashiHaKiniKakemasen。)
      0 0 Hij heet …    彼の名前は… (KanoNamaeHa…)
      0 0 Hoe gaat het met u?    お元気ですか? (OGenkiDesuka?)
      0 0 Hoe gaat het?    調子はどうですか? (ChoushiHadoudesuka?)
      0 0 Hoe heet hij?    彼の名前は何ですか? (KanoNamaeHaNandeSuka?)
      0 0 Hoe heet u?    あなたの名前は何ですか? (AnatanoNamaeHaNandeSuka?)
      0 0 Hoe oud bent u?    おいくつですか (Oikutsudesuka)
      0 0 Hoi!    こんにちは! (Konnichiha!)
      0 0 ik ook    私も (WatashiMo)
      0 0 ik ook niet    私も (WatashiMo)
      0 0 Ik weet het niet.    私は知りません。 (WatashiHaShiriMasen。)
      0 0 Ik woon …    私は…に住んでいます。 (WatashiHa…NiSunDeimasu。)
      0 0 Ik zou graag …    私は…したいです (WatashiHa…Shitaidesu)
      0 0 in elk geval    どのような場合でも (DonoyounaBaaiDemo)
      0 0 in mijn ogen    私の意見では (WatashiNoIkenDeha)
      0 0 Integendeel!    反対です! (HantaiDesu!)
      0 0 Juffrouw    さん (San)
      0 0 Kunt u me vertellen …    あなたは…を私に言うことができますか? (Anataha…WoWatashiNiIuKotogadekimasuka?)
      0 0 Laat me alleen!    私を放っておいてください! (WatashiWoHoutsutteOitekudasai!)
      0 0 Lekker!    おいしい! (Oishii!)
      0 0 Leuk je te zien!    はじめまして! (Hajimemashite!)
      0 0 Mag ik me voorstellen?    自己紹介させてください (JikoshoukaiSasetekudasai)
      0 0 Mag ik?    …てもいいですか。 (…Temoiidesuka。)
      0 0 Meneer    さん (San)
      0 0 Met plezier.    喜んで (Yorokonde)
      0 0 Mevrouw    さん (San)
      0 0 Mijn naam is…    私の名前は… (WatashiNoNamaeHa…)
      0 0 Niet zo heel goed.    健康それほど良くはありません。 (KenkouSorehodoYokuHaarimasen。)
      0 0 Nog nieuws?    何かありましたか? (NanikaArimashitaka?)
      0 0 Okee    オーケー。 (O^ke^。)
      0 0 Okee?    オーケーですか? (O^ke^Desuka?)
      0 0 Op uw gezondheid!    お大事に。 (ODaijiNi。)
      0 0 Pardon …    失礼ですが、 (ShitsureiDesuga、)
      0 0 Prettige dag    良い日を過してください。 (YoiNichiWoSugoshiTekudasai。)
      0 0 Redelijk goed.    かなりいいです。 (Kanariiidesu。)
      0 0 Sorry    すみません (Sumimasen)
      0 0 Sorry dat ik u stoor    すみませんが、 (Sumimasenga、)
      0 0 Stil!    静かにしろ!。 (ShizukaNishiro!。)
      0 0 toch?    正しいですか? (TadashiIdesuka?)
      0 0 Tot ziens    さようなら (Sayounara)
      0 0 tot ziens    さようなら (Sayounara)
      0 0 Waar komt u vandaan?    どちらのご出身ですか (DochiranogoShusshinDesuka)
      0 0 Waar woon je?    どこに、あなたは住んでいますか? (Dokoni、AnatahaSunDeimasuka?)
      0 0 Waarom niet?    なぜ? (Naze?)
      0 0 Wat (zei u)?    何 (と言いましたか)? (Nani (ToIiMashitaka)?)
      0 0 Wat een leuke verassing!    うれしい驚きですね! (UreshiiOdorokiDesune!)
      0 0 Wat heeft u nodig?    何が必要ですか? (NaniGaHitsuyouDesuka?)
      0 0 Wat is er?    問題は何ですか? (MondaiHaNandeSuka?)
      0 0 Wat is er?    何が問題ですか? (NaniGaMondaiDesuka?)
      0 0 Wat is je nationaliteit?    あなたの国籍は何ですか? (AnatanoKokusekiHaNandeSuka?)
      0 0 Wat wilt u?    あなたは何が欲しいですか? (AnatahaNaniGaHoshiiDesuka?)
      0 0 Welkom!    ようこそ! (Youkoso!)
      0 0 Zozo.    まあまあです。 (Maamaadesu。)
Languages: Nederlands, Japans, more...
Lessen: Nederlands-Japans, more...