ตัวเลข - 數字

หนึ่ง สอง สาม...ล้าน พันล้าน. 一, 二, 三... 千萬, 億萬

31 words

0 0
Ordsprog: Thai
Oversættelse sprog: Chinese
Word Translation
      0 0 ตัวเลข    號碼
      0 0 ตัวเลขดิจิท    數字
      0 0 พัน   
      0 0 พันล้าน    十億
      0 0 ยี่สิบ    二十
      0 0 ร้อย   
      0 0 ล้าน    百萬
      0 0 สอง   
      0 0 สาม   
      0 0 สามสิบ    三十
      0 0 สิบ   
      0 0 สิบสอง    十二
      0 0 สิบสาม    十三
      0 0 สิบเอ็ด    十一
      0 0 สี่   
      0 0 สี่สิบ    四十
      0 0 หก   
      0 0 หกสิบ    六十
      0 0 หนึ่ง   
      0 0 ห้า   
      0 0 ห้าสิบ    五十
      0 0 อันดับที่    順序數
      0 0 อันดับสอง    第二
      0 0 อันดับสาม    第三
      0 0 อันดับหนึ่ง    第一
      0 0 เก้า   
      0 0 เก้าสิบ    九十
      0 0 เจ็ด   
      0 0 เจ็ดสิบ    七十
      0 0 แปด   
      0 0 แปดสิบ    八十
Languages: Thailandsk, Kinesisk, mere...
Undervisning: Thailandsk-Kinesisk, mere...