பல்வேறு வினையடைகள் 2 - Diverse biord 250 words

0 0
Ordsprog: Tamil
Oversættelse sprog: Danish
Word Translation
   0 0 அடுத்து    næste
   0 0 அதிக    mere
   0 0 அதிர்ஷ்டவசமாக    heldigvis
   0 0 அதிவேகமாக    hastigt
   0 0 அமைதியாக    lydløst
   0 0 அவ்வளவு அதிகமாக    så meget
   0 0 ஆரம்பத்தில்    tidligt
   0 0 இடது பக்கமாக    til venstre
   0 0 இப்பொழுது    nu
   0 0 இயல்பாக    naturligvis
   0 0 இருந்தாலும் கூட    selv om
   0 0 இருப்பினும்    alligevel
   0 0 இரைச்சலுடன்    støjende
   0 0 இறுதியாக    omsider
   0 0 உட்புறம்    indenfor
   0 0 உண்மையில்    faktisk
   0 0 எங்குமில்லை    ingen steder
   0 0 எங்கேயோ    et eller andet sted
   0 0 என்ற போதிலும்    selv om
   0 0 ஏற்கனவே    allerede
   0 0 ஒழுங்காக    korrekt
   0 0 குறிப்பாக    især
   0 0 குறைந்த    mindre
   0 0 குறைந்தபட்சம்    mindst
   0 0 கூட    selv
   0 0 சமீபத்தில்    for nylig
   0 0 சரளமாக    flydende
   0 0 சிறந்த    bedre
   0 0 தனிப்பட்ட முறையில்    personligt
   0 0 தானாக முன்வந்து    frivilligt
   0 0 தீவிரமாக    alvorligt
   0 0 தூரத்தில்    fjernt
   0 0 தொடர்ந்து    konstant
   0 0 நிச்சயமாக    bestemt
   0 0 நேர் முன்புறம்    ligeud
   0 0 பதிலாக ...    i stedet for ...
   0 0 பிறகு    efter
   0 0 பிற்பகுதியில்    sent
   0 0 பொறுமையாக    tålmodigt
   0 0 முதலில்    i begyndelsen
   0 0 முன்னால்    før
   0 0 முற்றிலும்    absolut
   0 0 மெதுவாக    langsomt
   0 0 மோசமான    værre
   0 0 வலது பக்கமாக    til højre
   0 0 விரைவாக    hurtigt
   0 0 விவேகத்துடன்    klogt
   0 0 வெளிப்புறம்    udenfor
   0 0 வேடிக்கையான முறையில்    på skør vis
   0 0 வேறு இடங்களில்    andetsteds
Languages: Tamil, Dansk, mere...
Undervisning: Tamil-Dansk, mere...