இயக்கம், திசைகள் - Bevægelser, Retninger

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். Kør roligt og sikkert.

0 words

0 0
Ordsprog: Tamil
Oversættelse sprog: Danish

Word Translation
Languages: Tamil, Dansk, mere...
Undervisning: Tamil-Dansk, mere...