இயக்கம், திசைகள் - الحركة، الإتجاهات

மெதுவாக நகருங்கள், பாதுகாப்பாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். حركة بطيئة، قيادة أمنة.

0 words

0 0
Ordsprog: Tamil
Oversættelse sprog: Arabic

Word Translation
Languages: Tamil, Arabisk, mere...
Undervisning: Tamil-Arabisk, mere...