מספרים - Zahlen

אחת , שתיים, שלוש… מיליונים, מיליארדים. Eins, zwei, drei… Millionen, Milliarden

31 words

0 0
Ordsprog: Hebrew
Oversættelse sprog: German
Word Translation
      0 0 אחת    eins
      0 0 אחת עשרה    elf
      0 0 אלף    tausend
      0 0 ארבע    vier
      0 0 ארבעים    vierzig
      0 0 חמישים    fünfzig
      0 0 חמש    fünf
      0 0 מאה    hundert
      0 0 מיליארד    milliarde
      0 0 מיליון    million
      0 0 מספר    eine Zahl
      0 0 סידורי    Ordnungs…
      0 0 סיפרה    eine Ziffer
      0 0 עשר    zehn
      0 0 עשרים    zwanzig
      0 0 ראשון    erste
      0 0 שבע    sieben
      0 0 שבעים    siebzig
      0 0 שישים    sechzig
      0 0 שלוש    drei
      0 0 שלוש עשרה    dreizehn
      0 0 שלושים    dreißig
      0 0 שלישי    dritte
      0 0 שמונ    acht
      0 0 שמונים    achtzig
      0 0 שני    zweite
      0 0 שש    sechs
      0 0 שתיים    zwei
      0 0 שתיפ עשרה    zwölf
      0 0 תשע    neun
      0 0 תשעים    neunzig
Languages: Hebrew, Tysk, mere...
Undervisning: Hebrew-Tysk, mere...