Διάφορα ρήματα 2 - Різні дієслова 266 words

0 0
Ordsprog: Greek
Oversættelse sprog: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
      0 0 αδειάζω    спустошувати (spustoshuvaty)
      0 0 ακολουθώ    слідувати (slіduvaty)
      0 0 αλλάζω    змінювати (zmіnjuvaty)
      0 0 ανησυχώ για    турбуватися про (turbuvatysja pro)
      0 0 απαγορεύω    забороняти (zaboronjaty)
      0 0 απαντώ    відповідати (vіdpovіdaty)
      0 0 απελευθερώνω    відпускати (vіdpuskaty)
      0 0 αστειεύομαι    жартувати (zhartuvaty)
      0 0 αφαιρώ    видаляти (vydaljaty)
      0 0 αφήνω    зронити (zronyty)
      0 0 αφήνω    дозволяти (dozvoljaty)
      0 0 βαριέμαι    нудьгувати (nud'huvaty)
      0 0 βιδώνω κάτι    закручувати що-небудь (zakruchuvaty shcho-nebud')
      0 0 βυθίζω    тонути (tonuty)
      0 0 γεμίζω    наповнювати (napovnjuvaty)
      0 0 για να χωρίζω    розділяти (rozdіljaty)
      0 0 γίνομαι βαρετός    вганяти в нудьгу (vhanjaty v nud'hu)
      0 0 γνωρίζω    знати (znaty)
      0 0 δακρύζω    розривати (rozryvaty)
      0 0 δεν υπακούω    не підкорятися (ne pіdkorjatysja)
      0 0 δημιουργώ    створювати (stvorjuvaty)
      0 0 διασώζω    рятувати (rjatuvaty)
      0 0 εκνευρίζω    набридати (nabrydaty)
      0 0 ελέγχω    перевіряти (perevіrjaty)
      0 0 ενοχλώ    турбувати (turbuvaty)
      0 0 εξαπατώ    обманювати (obmanjuvaty)
      0 0 εξηγώ    пояснювати (pojasnjuvaty)
      0 0 επαναλαμβάνω    повторювати (povtorjuvaty)
      0 0 επιθυμώ    бажати (bazhaty)
      0 0 επιστρέφω    повертати (povertaty)
      0 0 θέλω    хотіти (khotіty)
      0 0 θεωρώ    вірити (vіryty)
      0 0 θυμάμαι    пам`ятати ... (pam`jataty ...)
      0 0 κάμπτω    гнути (hnuty)
      0 0 κλέβω    красти (krasty)
      0 0 κτυπώ    бити (byty)
      0 0 λαμβάνει    проходити (prokhodyty)
      0 0 μιλώ με ευφράδεια    вільно володіти (мовою) (vіl'no volodіty (movoju))
      0 0 μπορώ    могти (mohty)
      0 0 ξεβιδώνω κάτι    викручувати що-небудь (vykruchuvaty shcho-nebud')
      0 0 ξεραίνω    сушити (sushyty)
      0 0 ξετυλίγω    розвертати (rozvertaty)
      0 0 ξυπνώ    прокидатися (prokydatysja)
      0 0 παλεύω    битися (bytysja)
      0 0 παραπονούμαι    скаржитися (skarzhytysja)
      0 0 πείθω    умовляти (umovljaty)
      0 0 πετυχαίνω    домогтися успіху (domohtysja uspіkhu)
      0 0 πλένω    мити (myty)
      0 0 προσκαλώ    запрошувати (zaproshuvaty)
      0 0 προστατεύω    захищати (zakhyshchaty)
      0 0 σκουπίζω    витирати (vytyraty)
      0 0 σπάζω    ламати (lamaty)
      0 0 συλλαμβάνω    захоплювати (zakhopljuvaty)
      0 0 συναντώ    зустрічати (zustrіchaty)
      0 0 συνδέω    приєднувати (pryyednuvaty)
      0 0 συνηθίζω    звикати до (zvykaty do)
      0 0 συνοφρυώνομαι    супити брови (supyty brovy)
      0 0 σφάλλω    помилятися (pomyljatysja)
      0 0 τινάζω    трясти (trjasty)
      0 0 υπακούω    підкорятися (pіdkorjatysja)
      0 0 υποδηλώνω    позначати (poznachaty)
      0 0 υπόσχομαι    обіцяти (obіtsjaty)
      0 0 φλυαρώ    базікати (bazіkaty)
      0 0 φυσώ    дути (duty)
      0 0 χαλαρώνω    розслаблюватися (rozslabljuvatysja)
      0 0 χάνω    губити (hubyty)
Languages: Græsk, Ukrainisk, mere...
Undervisning: Græsk-Ukrainisk, mere...