Αντωνυμίες, κλίσεις, προθέσεις - 대명사, 접속사, 전치사65 words

0 0
Ordsprog: Greek
Oversættelse sprog: Korean
Word Translation
      0 0 ακριβώς    단지
      0 0 αλλά    하지만
      0 0 από    ~에서
      0 0 από τότε    ~한 이래로
      0 0 αυτή    그녀
      0 0 αυτοί    그들
      0 0 αυτός   
      0 0 για    ~를 위해
      0 0 γιατί   
      0 0 γύρω από    ~ 주위에
      0 0 δίπλα από    ~ 옆에
      0 0 εάν    만약
      0 0 εγώ   
      0 0 είτε    둘 중 하나
      0 0 εμείς    우리
      0 0 ένα επιπλέον πράγμα    한 가지지 더 덧붙이자면
      0 0 ενάντια    ~에 맞서
      0 0 ενώ    ~ 하는 동안에
      0 0 έξω από    ~밖에
      0 0 επειδή    ~때문에
      0 0 επιπλέον    게다가
      0 0 επιπλέον    ~뿐만 아니라
      0 0 επίσης    또한
      0 0 εσείς   
      0 0 έτσι    그래서
      0 0 και    그리고
      0 0 και το ένα και το άλλο    둘 다
      0 0 κάποιος    누군가
      0 0 κατά τη διάρκεια    ~ 동안에
      0 0 κάτι    어떤것
      0 0 κατόπιν    ~후에
      0 0 κάτω από    ~아래에
      0 0 κοντά    가까운
      0 0 με    ~와 함께
      0 0 μέσα    ~안에
      0 0 μέσα    ~ 안에
      0 0 μέσω    ~를 통해
      0 0 μεταξύ    ~ 사이에
      0 0 μεταξύ    둘 사이에
      0 0 μέχρι    ~할 때까지
      0 0 μπροστά από    ~ 앞에
      0 0 όλοι    모든
      0 0 όλοι    모든 사람들
      0 0 όπου    어디로
      0 0 όπου    어디서
      0 0 όπως και    뿐만 아니라
      0 0 όταν    ~할 때
      0 0 όχι μόνο... αλλά και    ~뿐만 아니라 ~도
      0 0 πάλι    다시
      0 0 πάνω    ~ 위에
      0 0 πάνω από    ~위에
      0 0 πάρ`αυτα    ~에도 불구하고
      0 0 παρομοίως    마찬가지로
      0 0 περίπου    ~에 대해
      0 0 πίσω από    ~ 뒤에
      0 0 ποιανού    누구의
      0 0 ποιοι    누가
      0 0 προ πάντων    무엇보다도
      0 0 προκειμένου    ~를 위해
      0 0 προς    ~를 향해
      0 0 προς    ~로
      0 0 πώς    어떻게
      0 0 σύμφωνα με    ~에 따르면
      0 0 τι    무엇
      0 0 χωρίς    ~ 없이
Languages: Græsk, Koreansk, mere...
Undervisning: Græsk-Koreansk, mere...