احوال پرسی، تقاضا کردن، خوش‌آمدگویی و خداحافظی - Saluti, Richieste, Benvenuti, Addii

چگونه با دیگران ارتباط برقرار کنیم. Imparate a socializzare con le persone

72 words

0 0
Ordsprog: Farsi
Oversættelse sprog: Italian
Word Translation
      0 0 آقای    Signore
      0 0 آیا می توانید به من بگویید... ؟    Mi potrebbe dire… ?
      0 0 اجازه بدهید تا خودم را معرفی کنم    Mi permetta di presentarmi
      0 0 اجازه می‌دهید؟    Posso?
      0 0 احوال پرسی کردن    salutare
      0 0 از سوی دیگر    d`altro canto
      0 0 از ملاقات شما خوشبختم!    E` un piacere incontrarla
      0 0 اسم شما چیست؟    Come ti chiami?
      0 0 اسمش چیه؟    Come si chiama?
      0 0 اسمش … است    Si chiama…
      0 0 اهل کجا هستید؟    Di dove sei?
      0 0 اوضاع چه طوره؟    Come va?
      0 0 با خوشحالی.    Con piacere.
      0 0 با کمال میل.    Volentieri.
      0 0 ببخشید    Mi scusi
      0 0 ببخشید که مزاحم شما می شوم    Mi scusi per il disturbo
      0 0 ببخشید...    Chiedo scusa…
      0 0 بدون شوخی    sul serio
      0 0 بر عکس!    Al contrario!
      0 0 برای شماست    E` per voi
      0 0 برایم اهمیتی ندارد.    Non importa.
      0 0 بسیار خوب.    Abbastanza bene.
      0 0 بسیار خوب.    Va bene.
      0 0 بنشینید    Si sieda
      0 0 به سلامتی شما!    Alla vostra salute!
      0 0 به نظر من    secondo me
      0 0 تازه چه خبر؟    Che c`è di nuovo?
      0 0 تبریک    congratulazioni
      0 0 حال شما چطور است؟    Come stai?
      0 0 حالتون خوبه؟    Stai bene?
      0 0 خانم    Signora
      0 0 خداحافظ    Arrivederci
      0 0 خداحافظ    arrivederci
      0 0 خوب؟    Va bene?
      0 0 خوش آمدید!    Benvenuto!
      0 0 خیلی خوب نیست.    Non molto bene.
      0 0 در هر صورت    in ogni caso
      0 0 درست است؟    giusto?
      0 0 دوشیزه    Signorina
      0 0 روز خوبی داشته باشید    Buona giornata
      0 0 ساکت باشید!    State calmi!
      0 0 سرتان به کار خودتان باشد    Fatti i fatti tuoi!
      0 0 سلام    Ciao
      0 0 سلام!    Ciao!
      0 0 شما چه گفتید؟    Cosa?
      0 0 صبح بخیر!    Buongiorno!
      0 0 عصر به خیر    Buonasera
      0 0 قابلی ندارد    Prego.
      0 0 قابلی نداشت    Prego.
      0 0 لازم است که...    Non è necessario che…
      0 0 لطفاً    Per favore
      0 0 مرا تنها بگذارید!    Lasciami in pace!
      0 0 ملیت شما چیست؟    Qual è la vostra nazionalità?
      0 0 ممنون. شما هم همین طور.    Grazie, anche a voi.
      0 0 من خوبم.    Sto bene.
      0 0 من خیلی خوب هستم.    Sto molto bene.
      0 0 من در ...زندگی می کنم    I vivo…
      0 0 من می خواهم...    Vorrei…
      0 0 من هم نه    nemmeno io
      0 0 من هم همین طور    anche io
      0 0 موضوع چیه؟    Qual è l`argomento?
      0 0 نام من... است.    Mi chiamo…
      0 0 نمی دانم.    Non so.
      0 0 نه خوب نه بد.    Così così.
      0 0 چرا که نه؟    Perché no?
      0 0 چند سالتونه؟    Quanti anni hai?
      0 0 چه غافلگیری خوبی!    Che bella sorpresa!
      0 0 چه مشکلی هست؟    Cosa c`è che non va?
      0 0 چه چیزی احتیاج دارید؟    Cosa ti serve?
      0 0 چه چیزی می خواهید؟    Che cosa vuoi?
      0 0 کجا زندگی می کنید؟    Dove vive?
      0 0 کمک!    aiuto!
Languages: Farsi, Italiensk, mere...
Undervisning: Farsi-Italiensk, mere...