حرکت، جهت‌ها - Mozgás, irány

به آرامی حرکت کنید، ایمن برانید.. Mozogjon lassan, vezessen biztonságosan.

44 words

0 0
Ordsprog: Farsi
Oversættelse sprog: Hungarian
Word Translation
      0 0 آمدن    megérkezni
      0 0 آن پایین    ott lent
      0 0 افتادن    esni
      0 0 ایستادن    megállni
      0 0 بازگشتن    visszajönni
      0 0 بالا بردن    felemelni
      0 0 بالا رفتن    felmenni
      0 0 برخوردکردن و بازگشتن    ugrálni
      0 0 برگشتن    visszatérni
      0 0 به آرامی    lassan
      0 0 به تندی    gyorsan
      0 0 به سرعت    sebesen
      0 0 به سمت راست    jobbra
      0 0 به سمت چپ    balra
      0 0 بی حرکت    mozdulatlan
      0 0 بیرون آمدن    kijönni
      0 0 حرکت کردن    mozogni
      0 0 دور    messze
      0 0 رانندگی کردن    vezetni
      0 0 رسیدن    megérkezni
      0 0 رسیدن به    elérni (valamit)
      0 0 رفتن    menni
      0 0 سرعت    sebesség
      0 0 سریع    gyors
      0 0 سریع    sebes
      0 0 سفر رفتن    kirándulni
      0 0 شتاب کردن    sietni
      0 0 صعود کردن    felmászni
      0 0 عبور کردن    áthaladni
      0 0 فشار دادن    nyomni
      0 0 لغزیدن    megbotlani
      0 0 لغزیدن    csúszni
      0 0 ماندن    maradni
      0 0 مسافرت کردن    utazni
      0 0 مستقیم    egyenesen előre
      0 0 وارد شدن    belépni
      0 0 واژگون شدن    felborulni
      0 0 پائین آمدن    lemenni
      0 0 چرخیدن    fordulni
      0 0 کدام طرف؟    merre?
      0 0 کشیدن    húzni
      0 0 کند    lassú
      0 0 گردش    egy forduló
      0 0 گردش رفتن    utazás
Languages: Farsi, Ungarnisk, mere...
Undervisning: Farsi-Ungarnisk, mere...