زندگی، عمر - Életkor

زندگی کوتاه است. درباره تمام مراحل زندگی از تولد تا مرگ بیاموزید. Az élet rövid. Tanuljon az élet minden szakaszáról, a születéstől a halálig

15 words

0 0
Ordsprog: Farsi
Oversættelse sprog: Hungarian
Word Translation
      0 0 باروری    termékenység
      0 0 بچه    csecsemő
      0 0 تولد    születés
      0 0 جوان    fiatal
      0 0 روز تولد    születésnap
      0 0 زایمان    szülni
      0 0 زنده    élő
      0 0 زندگی    élet
      0 0 زندگی کردن    élni
      0 0 سن    kor
      0 0 متولد شدن    születni
      0 0 مردن    meghalni
      0 0 مرده    halott
      0 0 پیر    öreg
      0 0 پیرشدن    öregedni
Languages: Farsi, Ungarnisk, mere...
Undervisning: Farsi-Ungarnisk, mere...