Human Body Parts - Viungo vya mwili

Body is the container for the soul. Learn about legs, arms and ears. Mwili ndicho chombo cha roho. Soma kuhusu miguu, miikono na masikio

40 words

0 0
Ordsprog: English
Oversættelse sprog: Swahili
Word Translation
      0 0 a beard    ndeve
      0 0 a breast    titi
      0 0 a brow    kipaji
      0 0 a cheek    shavu
      0 0 a chin    kidevu
      0 0 a face    uso
      0 0 a finger    kidole
      0 0 a fist    ngumi
      0 0 a foot    kisigino
      0 0 a forehead    paji
      0 0 a hand    mkono
      0 0 a hip    pembejo
      0 0 a knee    goti
      0 0 a leg    mguu
      0 0 a lip    domo
      0 0 a moustache    masharubu
      0 0 a nail    kucha
      0 0 a navel    tungu
      0 0 a nipple    kilembwa
      0 0 a nose    pua
      0 0 a reflex    Pasiponuiwa
      0 0 a shoulder    bega
      0 0 a smiley face    uso unao tabasamu
      0 0 a tooth    jino
      0 0 an ankle    kiwiko
      0 0 an arm    kono
      0 0 an armpit    kwapa
      0 0 an ear    skio
      0 0 an elbow    kikwe cha mkono
      0 0 an eye    jicho
      0 0 back    mgongo
      0 0 blood    damu
      0 0 eyes    macho
      0 0 hair    nywele
      0 0 head    kichwa
      0 0 mouth    mdomo
      0 0 neck    shingo
      0 0 skin    ngozi
      0 0 stomach    tumbo
      0 0 throat    koo
Languages: Engelsk, Swahili, mere...
Undervisning: Engelsk-Swahili, mere...