Местоимения, Съюзи, Предлози - ضمائر، حروف ربط و حروف اضافه65 words

0 0
Ordsprog: Bulgarian
Oversættelse sprog: Farsi
Word Translation
      0 0 аз    من
      0 0 ако    اگر
      0 0 без    بدون
      0 0 в    در
      0 0 в допълнение към    علاوه بر
      0 0 в продължение на    در
      0 0 в съгласие с    طبق
      0 0 вие    شما
      0 0 всеки    یا
      0 0 всеки    همه
      0 0 всички    همه
      0 0 въпреки че    به رغم
      0 0 вътре    داخل
      0 0 до    در کنار
      0 0 до    به
      0 0 до    تا
      0 0 докато    در حالی که
      0 0 за    برای
      0 0 за    درباره
      0 0 за да    به منظور
      0 0 зад    پشت سر
      0 0 затова    بنابراین
      0 0 защо    چرا
      0 0 защото    چون
      0 0 и    و
      0 0 и още нещо    یک چیز دیگر
      0 0 как    چگونه
      0 0 какво    چه
      0 0 както и    همانگونه که
      0 0 както... така и    هر دوی ...و...
      0 0 когато    وقتی که
      0 0 кой    چه کسی
      0 0 къде    به کجا
      0 0 къде    جایی که
      0 0 към    به سمت
      0 0 между    در میان
      0 0 между    بین
      0 0 на    روی
      0 0 на върха на    در بالای
      0 0 не само .... но и...    نه تنها... بلکه
      0 0 нещо    چیزی
      0 0 ние    ما
      0 0 но    اما
      0 0 някой    کسی
      0 0 около    نزدیک
      0 0 около    در اطراف
      0 0 освен това    گذشته از هرچیزی
      0 0 от    از
      0 0 отвън    خارج از
      0 0 откакто    از
      0 0 отново    دوباره
      0 0 под    تحت
      0 0 пред    در مقابل
      0 0 през    از طریق
      0 0 при това    علاوه بر این
      0 0 с    با
      0 0 само    فقط
      0 0 след    پس از
      0 0 срещу    در برابر
      0 0 също    به همین شکل
      0 0 също    همچنین
      0 0 те    آنها
      0 0 той    او
      0 0 тя    او
      0 0 чийто    مال چه کسی
Languages: Bulgarisk, Farsi, mere...
Undervisning: Bulgarisk-Farsi, mere...