กริยาที่หลากหลาย 1 - Actiones Variae I68 words

0 0
Jazyk slovíček: Thai
Překladový jazyk: Latin
Word Translation
      0 0 กระจาย sternere
      0 0 กลายมาเป็น fieri
      0 0 กวาด verrere
      0 0 ขน/แบก ferre
      0 0 ขว้าง mittere
      0 0 ขึ้นอยู่กับ dependere
      0 0 ขุด fodere
      0 0 คลุม operire
      0 0 คิด reri
      0 0 ชอบมากกว่า malle
      0 0 ซ่อน celare
      0 0 ซ่อม reficere
      0 0 ดู spectare
      0 0 ตอบ respondere
      0 0 ตี icere
      0 0 ต้อง debere
      0 0 ต้องการ requirere
      0 0 ถาม rogare
      0 0 ทำ facere
      0 0 ทำ facere
      0 0 นอนหลับ obdormire
      0 0 นั่ง sedere
      0 0 ปิด claudere
      0 0 พยายาม temptare
      0 0 พับ comprimere
      0 0 พูด loqui
      0 0 ฟัง audire
      0 0 มี habeo
      0 0 ยืด tendere
      0 0 รอ opperiri
      0 0 รักษา tenere
      0 0 ร้องไห้ lacrimare
      0 0 ลืม oblivisci
      0 0 ล้อมรอบ circumire
      0 0 วาง ponere
      0 0 สวมเสื้อผ้า ornare
      0 0 สวมใส่ gestare
      0 0 สังเกต animadvertere
      0 0 สูบ fumare
      0 0 ส่ง mittere
      0 0 หลับ dormire
      0 0 หวัง sperare
      0 0 หา invenio
      0 0 หา petere
      0 0 หายไป disaparere
      0 0 อธิบาย narrare
      0 0 ออกจาก linquere
      0 0 อาศัย residere
      0 0 อาศัย prehendere
      0 0 อ่าน legere
      0 0 เขียน scribere
      0 0 เข้าใจ scire
      0 0 เท fundere
      0 0 เป็น/อยู่/คือ esse
      0 0 เป็นของ adpertinere
      0 0 เริ่ม incohare
      0 0 เลือก optare
      0 0 เสนอ offerre
      0 0 เห็น videre
      0 0 เอา accipio
      0 0 เอามา ferre
      0 0 ใช้ absumere
      0 0 ใช้ uti
      0 0 ให้ donare
      0 0 ได้กลิ่น olfacere
      0 0 ได้ยิน audire
      0 0 ได้รับ accipio
      0 0 ไหม้ ardere
Languages: Thajština, Latina, více...
Lekce: Thajština-Latina, více...