வாழ்த்துக்கள், வேண்டுகோள்கள், வரவேற்புகள், விடைபிரிவுகள் - Привітання,звертання,прощання

மக்களுடன் பழகுவது எப்படி என்பதை அறிந்துகொள்ளுங்கள். Вчися спілкуватися з людьми.

73 words

0 0
Jazyk slovíček: Tamil
Překladový jazyk: Ukrainian
Word Translation (transliteration: on off )
   0 0 (இங்கு தான்) உங்கள் உடல் நலத்தை பற்றி!    Ваше здоров`я! (Vashe zdorov`ja!)
   0 0 ... என்பது அவசியம்    необхідно, щоб ... (neobkhіdno, shchob ...)
   0 0 ... என்பது என்னுடைய கருத்து    по-моєму (po-moyemu)
   0 0 ... பற்றி நீங்கள் என்னிடம் கூறமுடியுமா?    Не підкажете ... ? (Ne pіdkazhete ... ?)
   0 0 ...என்பதற்கு நான் விரும்புகிறேன் ...    я б хотів ... (ja b khotіv ...)
   0 0 அமைதியாக இருங்கள்!    Тихо! (Tykho!)
   0 0 அவருடைய பெயர் ...    Його звуть ... (Joho zvut' ...)
   0 0 அவருடைய பெயர் என்ன?    Як його ім`я? (Jak joho іm`ja?)
   0 0 அவ்வளவு நன்றாக இல்லை    Так собі. (Tak sobі.)
   0 0 ஆஹா, என்ன ஓர் அருமையான ஆச்சரியம்!    Який сюрприз! (Jakyj sjurpryz!)
   0 0 இதற்கு மாறாக!    Навпроти! (Navproty!)
   0 0 இது உங்களுக்கு    Це для Вас (Tse dlja Vas)
   0 0 இன்று இனிய நாளாக இருக்கட்டும்    на все добре (na vse dobre)
   0 0 உங்களுக்கு என்ன வயது?    Скільки Вам років? (Skіl'ky Vam rokіv?)
   0 0 உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?    Що Ви бажаєте? (Shcho Vy bazhayete?)
   0 0 உங்களுக்கு என்ன வேண்டும்?    Що Вам потрібно? (Shcho Vam potrіbno?)
   0 0 உங்களுக்கு தொந்தரவு தந்ததற்கு மன்னிக்கவும்    Вибачте за турботу (Vybachte za turbotu)
   0 0 உங்களுக்கும் நன்றி.    Дякую. І Вам того ж. (Djakuju. І Vam toho zh.)
   0 0 உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி!    Приємно познайомитися! (Pryyemno poznajomytysja!)
   0 0 உங்களை வரவேற்கிறேன்.    Будь ласка (Bud' laska)
   0 0 உங்களை வரவேற்கிறோம்    Будь ласка (Bud' laska)
   0 0 உங்கள் ஊர் எது?    Ви звідки? (Vy zvіdky?)
   0 0 உங்கள் நாடு எது?    Хто Ви за національністю? (Khto Vy za natsіonal'nіstju?)
   0 0 உங்கள் பெயர் என்ன?    Як Вас звати? (Jak Vas zvaty?)
   0 0 உட்காருங்கள்    Сідайте (Sіdajte)
   0 0 உதவி!    допоможіть! (dopomozhіt'!)
   0 0 உன்னுடைய வேலையை பார்!    Не лізь не у свої справи! (Ne lіz' ne u svoyi spravy!)
   0 0 எனக்கு கவலை இல்லை.    Мені однаково. (Menі odnakovo.)
   0 0 எனக்கு தெரியாது.    Я не знаю. (Ja ne znaju.)
   0 0 என் பெயர் ...    Мене звуть ... (Mene zvut' ...)
   0 0 என்ன (நீங்கள் சொன்னீர்கள்)?    Що (Ви сказали)? (Shcho (Vy skazaly)?)
   0 0 என்ன ஆச்சு?    Що трапилося? (Shcho trapylosja?)
   0 0 என்ன விஷயம்?    Що таке? (Shcho take?)
   0 0 என்னை தனியாக விட்டுவிடுங்கள்!    Дайте мені спокій! (Dajte menі spokіj!)
   0 0 எவ்வாறாயினும்    у кожному випадку (u kozhnomu vypadku)
   0 0 ஏன் இல்லை?    Чому й ні? (Chomu j nі?)
   0 0 ஐயா என்ன சொன்னீர்கள்?    Вибачте ... (Vybachte ...)
   0 0 ஐயா சற்று கவனியுங்கள்    Вибачте (Vybachte)
   0 0 ஐயோ!    Ням-ням. (Njam-njam.)
   0 0 ஓரளவு நன்றாக இருக்கிறேன்.    Досить добре. (Dosyt' dobre.)
   0 0 காலை வணக்கம்!    Добрий ранок! (Dobryj ranok!)
   0 0 சரி.    Добре. (Dobre.)
   0 0 சரியா?    Чи не так? (Chy ne tak?)
   0 0 சரியா?    Усе в порядку? (Use v porjadku?)
   0 0 சீ!    Фу! (Fu!)
   0 0 தயவுசெய்து    Будь ласка (Bud' laska)
   0 0 திரு    пан (pan)
   0 0 திருமதி    пані (panі)
   0 0 நானும்    я теж (ja tezh)
   0 0 நானும் இல்லை    я теж (ja tezh)
   0 0 நானே என்னை அறிமுகம் செய்துகொள்கிறேன்    Дозвольте відрекомендуватися (Dozvol'te vіdrekomenduvatysja)
   0 0 நான் ... வசிக்கிறேன்    Я живу ... (Ja zhyvu ...)
   0 0 நான் செய்யலாமா/எடுக்கலாமா?    Дозвольте? (Dozvol'te?)
   0 0 நான் நன்றாக இருக்கிறேன்.    Все нормально. (Vse normal'no.)
   0 0 நான் மிகவும் நன்றாக இருக்கிறேன்.    У мене все гаразд. (U mene vse harazd.)
   0 0 நீங்கள் எங்கு வசிக்கிறீர்கள்?    Де Ви живете? (De Vy zhyvete?)
   0 0 நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்கள்?    Як поживаєте? (Jak pozhyvayete?)
   0 0 நீங்கள் நன்றாக இருக்கிறீர்களா?    З Вами все добре? (Z Vamy vse dobre?)
   0 0 பரவாயில்லாமல் இருந்தது    По-різному. (Po-rіznomu.)
   0 0 புதிய செய்தி என்ன?    Що нового? (Shcho novoho?)
   0 0 போய் வருகிறேன்    до побачення (do pobachennja)
   0 0 போய் வருகிறேன்    до побачення (do pobachennja)
   0 0 மகிழ்ச்சியுடன்.    З радістю. (Z radіstju.)
   0 0 மகிழ்ச்சியோடு.    Із задоволенням. (Іz zadovolennjam.)
   0 0 மறுபுறம்    з іншого боку (z іnshoho boku)
   0 0 மாலை வணக்கம்    добрий вечір (dobryj vechіr)
   0 0 வணக்கம்    Привіт! (Pryvіt!)
   0 0 வணக்கம்    здрастуйте (zdrastujte)
   0 0 வருக!    Ласкаво просимо! (Laskavo prosymo!)
   0 0 வாழ்க்கை எப்படிப் போகிறது?    Як справи? (Jak spravy?)
   0 0 வாழ்த்துக்கள்    вітання (vіtannja)
   0 0 வாழ்த்துதல்    привітати (pryvіtaty)
   0 0 விளையாடாதீர்கள்    крім жартів (krіm zhartіv)
Languages: Tamil, Ukrajinština, více...
Lekce: Tamil-Ukrajinština, více...